Miksi valita Sitowise

Sijainnista lisäarvoa asiakkaalle – analytiikka ja paikkatiedolla johtaminen
Kustannustehokas avaimet käteen -palvelu
Meiltä myös aineistojen arvoa kasvattavat lisäarvopalvelut
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Aino-palvelussa hallitaan asiakkaamme toimintaa tukevia paikkatietoaineistoja ja tuotetaan paikkatietoanalyyseja. Aino-palvelu tarjoaa yhdestä luukusta valtakunnan kattavimman otoksen sekä kaupallisia että avoimia paikkatietoaineistoja.

Aino-palvelusta saat paikkatietoaineistot käyttöösi suoraan pilvestä. Aineistojen päälle tarjoamme aineiston arvoa ja käytettävyyttä kasvattavia lisäpalveluita – rikastamme dataa analytiikan avulla tiedoksi.

Sitowisellä on Suomen laajin kokonaisvaltainen tarjonta ja osaaminen tarkoista kartta-aineistoista sekä paikkatiedolla johtamisen tilannekuvista päätöksenteon tueksi.

Miksi hankkia paikkatietoaineistot palveluna?

Aino-palvelusta saat paikkatietoaineistot yhdestä paikasta valmiiksi tietojärjestelmiin ​sopivina tai rajapintapalveluna​. Tarjoamme myös analyyseja ja analytiikkaa paikkatiedolla johtamisen tueksi.​ Me huolehdimme aineiston keräämisen, ylläpidon, jakelun ja sopimusten hallinnan​. Sinä voit keskittyä ydintekemiseesi.

Aino tarjoaa palveluratkaisun paikkatieto-, kartta-, maastomalli- ja ​ilmakuva-aineistojen hankintaan, säilytykseen, ylläpitoon ja jakeluun​.​ Käyttämällä Aino-palvelua vältät päällekkäiset aineistohankinnat sekä varmistat aineistojen ​tehokkaan hyödyntämisen eri sovelluksissa​.

Palvelu tarjotaan WMS-, WMTS- tai WFS-rajapintatoteutuksina käytettäväksi missä tahansa näitä standardeja tukevissa palveluissa. Myös tiedostotoimitukset järjestyvät tarvittaessa. Aineistot päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin, mikäli päivitys on saatavilla aineistontoimittajalta.

Aino-palvelun aineistoja ovat muun muassa

  • kuntien kaavojen pohjakartat, kiinteistörajat
  • maakuntakaavat
  • reititys- ja geokoodauspalvelu
  • MML:n perusaineistot
  • Digiroad
  • GTK:n, Tilastokeskuksen ja Museoviraston aineistot
  • Avoin rakennustieto (VRK sekä kunnat): WFS-rajapinta, jossa on rakennuksen käyttötarkoitus ja pysyvä rakennustunnus
  • Ajantasa-asemakaava: yhdistelmäkartta vahvistetuista asemakaavoista kaikista kunnista yhdellä yhtenäisellä tasolla
  • Johdonomistajan taustakartta: aineisto johtotietojen esittämisen taustaksi, korostaen enemmän sen päällä esitettäviä verkon tai muita vastaavia kohteita
  • Asiakaspotentiaaliaineisto: aineisto strategisen suunnittelun ja budjetoinnin tueksi - mihin, miten paljon ja milloin kunta tulee tulevaisuudessa rakentamaan.

Muita palveluitamme

Paikkatieto

Autamme organisaatioita saavuttamaan paikkatiedon avulla lisäarvoa päätöksenteon sekä tiedolla johtamisen prosesseihin.

Digitalisaatiokonsultointi

Tieto on kaikkialla rakennetun ympäristön toiminnoissa. Me autamme kuntia, infran omistajia sekä rakennushankkeita hyödyntämään ja maksimoimaan digitalisaation mahdollisuudet.

Tietoliikennekonsultointi

Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat strateginen osa kaupungin infrastruktuuria. Älyinfrakonsultointimme vauhdittaa nopeiden tietoliikenneyhteyksien luomista ja älykaupunkikehitystä.