Miksi valita Sitowise

Sijainnista lisäarvoa asiakkaalle – analytiikka ja paikkatiedolla johtaminen
Kustannustehokas avaimet käteen -palvelu
Meiltä myös aineistojen arvoa kasvattavat lisäarvopalvelut
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Aino-palvelussa hallitaan asiakkaamme toimintaa tukevia paikkatietoaineistoja ja tuotetaan paikkatietoanalyyseja. Aino-palvelu tarjoaa yhdestä luukusta valtakunnan kattavimman otoksen sekä kaupallisia että avoimia paikkatietoaineistoja.

Aino-palvelusta saat paikkatietoaineistot käyttöösi suoraan pilvestä. Aineistojen päälle tarjoamme aineiston arvoa ja käytettävyyttä kasvattavia lisäpalveluita – rikastamme dataa analytiikan avulla tiedoksi.

Sitowisellä on Suomen laajin kokonaisvaltainen tarjonta ja osaaminen tarkoista kartta-aineistoista sekä paikkatiedolla johtamisen tilannekuvista päätöksenteon tueksi.

Miksi hankkia paikkatietoaineistot palveluna?

Aino-palvelusta saat paikkatietoaineistot yhdestä paikasta valmiiksi tietojärjestelmiin ​sopivina tai rajapintapalveluna​. Tarjoamme myös analyyseja ja analytiikkaa paikkatiedolla johtamisen tueksi.​ Me huolehdimme aineiston keräämisen, ylläpidon, jakelun ja sopimusten hallinnan​. Sinä voit keskittyä ydintekemiseesi.

Aino tarjoaa palveluratkaisun paikkatieto-, kartta-, maastomalli- ja ​ilmakuva-aineistojen hankintaan, säilytykseen, ylläpitoon ja jakeluun​.​ Käyttämällä Aino-palvelua vältät päällekkäiset aineistohankinnat sekä varmistat aineistojen ​tehokkaan hyödyntämisen eri sovelluksissa​.

Palvelu tarjotaan WMS-, WMTS- tai WFS-rajapintatoteutuksina käytettäväksi missä tahansa näitä standardeja tukevissa palveluissa. Myös tiedostotoimitukset järjestyvät tarvittaessa. Aineistot päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin, mikäli päivitys on saatavilla aineistontoimittajalta.

Aino-palvelun aineistoja ovat muun muassa

  • kuntien kaavojen pohjakartat, kiinteistörajat
  • maakuntakaavat
  • reititys- ja geokoodauspalvelu
  • MML:n perusaineistot
  • Digiroad
  • GTK:n, Tilastokeskuksen ja Museoviraston aineistot
  • Avoin rakennustieto (VRK sekä kunnat): WFS-rajapinta, jossa on rakennuksen käyttötarkoitus ja pysyvä rakennustunnus
  • Ajantasa-asemakaava: yhdistelmäkartta vahvistetuista asemakaavoista kaikista kunnista yhdellä yhtenäisellä tasolla
  • Johdonomistajan taustakartta: aineisto johtotietojen esittämisen taustaksi, korostaen enemmän sen päällä esitettäviä verkon tai muita vastaavia kohteita
  • Asiakaspotentiaaliaineisto: aineisto strategisen suunnittelun ja budjetoinnin tueksi - mihin, miten paljon ja milloin kunta tulee tulevaisuudessa rakentamaan.