Miksi valita Sitowise

Kokenut ja ajantasainen asiantuntijatiimi
Asiantuntijoidemme hyvät viranomaisyhteydet
Uusimmat tutkimusvälineet
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Vesilupahakemukset kunnostukseen, ennallistamiseen ja uuden rakentamiseen

Vesilain mukaisia lupahakemuksia tehdään esimerkiksi ruoppauksissa, erilaisissa kunnostuksissa sekä siltahankkeissa. Näissä tilanteissa edellytetään vesistön analysointia sekä hankkeen vesistövaikutusten arviointia suunnittelua ja päätöksentekoa varten.

Vesistöihin liittyvä toimintakenttä muuttuu. Hankkeiden ajoituksen suhteen on tärkeää olla ajantasalla yhteiskunnan tarjoamista kunnostus- ja ennallistamishankkeille saatavilla olevista rahoitusmahdollisuuksista. Me seuraamme tilannetta jatkuvasti ja autamme sopivan rahoitusmuodon löytämisessä sekä rahoituksen hakemisessa.

Sitowisen ympäristöasiantuntijat ovat alansa konkareita. Heillä on laaja kokemus vesistöselvityksistä sekä vaikutusarvioiden tekemisesta monenlaisiin hankkeisiin suunnittelu-, toteutus- ja seurantavaiheissa. He ovat myös kokeneita toimimaan eri viranomaistahojen kanssa ja tuntevat lupaprosessit kuin omat taskunsa.

Vesistöjen asiantuntijamme auttavat monipuolisilla palveluilla

Asiakkaan tarpeet sekä ympäristöviranomaisen ja ympäristösäädösten asettamat reunaehdot määrittävät tarkastelujen ja vaikutusarvioiden laajuuden sekä tarkastelutason. Autamme löytämään parhaat kestävät ja kustannustehokkaat ratkaisut.

Palveluitamme hyödyntävät muun muassa teollisuuslaitokset, kaupungit ja kunnat, ELY-keskukset, kalastus- ja osakaskunnat, kaivokset, rakennusalan yritykset ja kalankasvattajat.

Vesiluvat hankkeeseen kuin hankkeeseen

Selvitämme vesiluvan tarpeen hankkeissa, ja laadimme vesilain mukaisia hakemuksia sekä niihin liittyviä selvityksiä, täydennyksiä ja vastineita. Autamme mielellämme viranomaisyhteistyössä lupaprosessin helpottamiseksi.

Pintavesiselvitykset ja –tarkkailut sekä vaikutusarviot

Laadimme selvityksiä ja vaikutusarvioita erilaisten hankkeiden tarpeisiin hankkeiden eri vaiheissa. Laadimme tarkkailuohjelman sekä toteutamme ja raportoimme tarkkailun.

Vesistökunnostusten rahoitusmahdollisuuksien kartoitus ja rahoitushakemukset

Autamme mahdollisten rahoituslähteiden kartoittamisessa esimerkiksi järvien ja jokien ennallistamis- ja kunnostushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ja tuemme rahoitushakemusten laatimisessa.

Sedimenttiselvitykset ja riskinarviot

Teemme sedimenttitutkimuksia sekä arvioimme ruoppauksen ja läjittämisen ympäristöriskejä. Lue lisää myös muista ympäristöselvityksistämme.

Ruoppaus- ja kunnostussuunnitelmat

Laadimme ruoppaus- ja läjityssuunnitelmia erilaisiin vesirakennushankkeisiin. Kunnostussuunnittelukohteemme ovat vaihdelleet pienistä pilaantuneista teollisuuslammikoista aina suuriin koko vesistön valumaalueen kattaviin kohteisiin. Keskeiset näkökulmat suunnittelussa ovat kestävät ja kustannustehokkaat ratkaisut.