Vastuullisin kumppanuus lähtee asiakkaan tarpeista

Tavoitteemme olla vastuullisin kumppani ohjaa vahvasti tekemistämme myös laadun ja turvallisuuden saralla. Uskomme, että loistava laatu ponnistaa parhaasta asiakastyöstä. Tarjoamme asiakkaallemme palvelut maan alta taivaisiin turvallisesti ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Kumppaneiden välinen ymmärrys ja kunnioitus syntyy yhdessä rakentamalla ja pitkäjänteisesti tekemällä. Työskennellessään kanssamme, yhteistyökumppanimme voivat luottaa siihen, että tekemistämme ohjaa vahva asiantuntemus, yrityksemme jaetut arvot sekä vastuulliset valinnat.

Toimimme taloudellisesti kannattavasti, millä mahdollistamme pitkäjänteisen yrityksen kehittämisen, henkilöstön osaamiseen panostamisen sekä asiakassuhteiden lujittamisen.

Meille verkostoituminen on osaltaan tärkeä tapa kehittää toimintaamme jatkuvasti. Olemme Cleantech Finlandin jäsenyritys, FIBSin jäsen ja kuulumme Luotettava kumppani -palveluun.

Asiantuntijoihimme panostamalla panostamme laatuun

Asiantuntijamme ovat paras käyntikorttimme - he ovat niitä, joiden ansiostamme myös asiakkaamme voivat loistaa. Siksipä henkilöstömme ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen ja siinä tukeminen on meille tärkeää.

Henkilö Sitowise-takissaan toimistolla.

Henkilöstömme on sitoutunut eettisiin periaatteisiimme, joiden periaatteiden noudattamista edellytämme myös kumppaneiltamme. Sitowisen arvot, rohkeus, luottamus, avoimuus, tiimipelaaminen ja asiakastuntemus, ovat läsnä arjessamme ja ohjaavat päätöksentekoamme.

Turvallisuus rakennetaan yhteistyössä

Turvallisuustoimintamme päämääränä on turvata Sitowisen työntekijät, sidosryhmät, asiakkaat, omaisuus, tieto, maine ja ympäristö onnettomuuksilta, vahingoilta ja väärinkäytöksiltä sekä luoda edellytykset häiriöttömälle ja jatkuvalle toiminnalle. Turvallisuustoiminta tukee Sitowisen strategisten tavoitteiden toteutumista ja on siten kiinteä osa liiketoimintaa.

Toimimme yleistä lainsäädäntöä, paikallisia määräyksiä ja yrityksen turvallisuusohjeistuksia noudattaen huomioiden asiakkaidemme ja sidosryhmiemme turvallisuusvaatimukset kaikessa toiminnassamme. Perehdytämme kaikki toimipisteissämme työskentelevät yrityksemme turvallisuusasioihin ja järjestämme henkilöstöllemme säännöllisesti liiketoimintaa tukevaa turvallisuuskoulutusta. Kannustamme avoimeen tiedonvälitykseen ja keskusteluun turvallisuusasioihin liittyen.

Otamme tietoturvan vakavasti

Tietoturvatyön päämääränä on turvata Sitowisen liiketoiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön ja sopimuksenmukainen toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien valtuudeton, tahaton tai tahallinen tuhoutuminen, vääristyminen ja väärinkäyttö sekä varmistaa aikanaan tiedon oikea hävittämistapa.

Tietoturvatyötä johdetaan keskitetysti ja sille on varattu yrityksestämme tarvittavat resurssit.

Jokainen uusi sitowiseläinen suorittaa tietoturvakoulutuksen, jonka avulla varmistetaan, että hän tuntee tietoturvan perusperiaatteet sekä yrityksen tietoturvakäytännöt.

Sitowisellä on sertifioitu johtamisjärjestelmä.

Perehdytämme kaikki Sitowisessä työskentelevät yrityksemme tietoturva-asioihin heidän toimensa vaatimassa laajuudessa ja järjestämme henkilöstöllemme säännöllisesti tietoturvakoulutusta.  Muistutamme sisäisessä viestinnässä säännöllisesti  turvallisista toimintamalleista ja varoitamme mahdollisista tietoturvauhkista. Jokainen meistä on sitoutunut sovitun tietoturvatason ylläpitämiseen ja sen jatkuvaan parantamiseen.

Tietoturvatyö ja tiedon turvaaminen ovat luonnollinen osa Sitowisen päivittäistä toimintaa. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme on ISO 27001 sertifioitu. Kehittämisen ja ylläpidon tavoitteena on varmistaa yrityksen häiriötön toiminta sekä normaaleissa että poikkeustilanteissa, lainsäädäntöä, paikallisia määräyksiä sekä omia ja asiakkaidemme tietoturvaohjeistuksia noudattaen.