Varsinainen yhtiökokous 2023

Sitowise Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.4.2023 kello 11.00 alkaen Dipolissa, osoitteessa Otakaari 24, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 10.15. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy 20.4.2023 klo 10. 

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.  

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 16.3.2023. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.4.2023 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.  

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

  1. Tämän linkin kautta (16.3.2023 alkaen). Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella; 
  2. sähköpostitse toimittamalla tämän ilmoittautumislomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi
  3. Puhelimitse numeroon 010 2818 909 (arkisin klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–16.00). Puhelimitse ilmoittautuessa ei voi käyttää äänioikeuttaan ennakkoon. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus ja yhteystiedot, sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Sitowise Group Oyj:lle tai sen yhteistyökumppaneille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee ilmoittautua etukäteen tällä sivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta. 

Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. 

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla tiistaina 25.4.2023 kello 10.15. Kokousta edeltää kahvitarjoilu. Kokouskielenä on suomi. 

Äänestäminen ennakkoon 

Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 16.3.2023 klo 10.00 – 20.4.2023 klo 10.00 välisenä aikana: 

  1. Tämän linkin kautta (16.3.2023 alkaen). Sähköisessä ennakkoon äänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella; 

  2. sähköpostitse toimittamalla tämän ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi.  

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. 

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla. 

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana. 

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhtiökokousasiakirjat 

Yhtiökokouskutsu 
Esityslista 
Palkitsemisraportti (julkaistaan 27.3. alkavalla viikolla) 
Päivitetty palkitsemispolitiikka (julkaistaan 27.3. alkavalla viikolla) 
Sitowise Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (julkaistaan 27.3. alkavalla viikolla) 
Valtakirja