Miksi valita Sitowise

Tietomallinnus on osa siltasuunnittelua.
Puolen vuosisadan siltasuunnittelukokemus.
Monialainen osaaminen saman katon alla.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Siltojen ja muiden taitorakenteiden suunnittelussa pelaamme Sitowisessä laajalla kentällä. Kohteet vaihtelevat kevyistä portaista massiivisiin maamerkkeihin, materiaalit betonista puuhun ja sijainnit vesistöjen ääreltä ydinkeskustoihin.

Me Sitowisessä tarjoamme siltasuunnittelupalveluja esisuunnittelusta ylläpitoon ja sinne, missä asiakas meitä tarvitsee. Sitowisen puolen vuosisadan siltasuunnitteluhistoria näkyy vankassa osaamisessa, ammattitaidon kehittymisessä sekä ennen kaikkea tulevaisuuden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämisessä.

Puolen vuosisadan siltasuunnitteluhistoria peilaa vahvasti tulevaisuuden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämisessä.

Esisuunnittelusta rakennussuunnitteluun

Siltaratkaisuja kehitetään esisuunnitteluvaiheesta alkaen tilaajan tavoitteiden mukaan kokonaistaloudellisuus sekä suunnitteluohjeistus huomioiden. Kokemuksemme kaikista eri suunnitteluvaiheista ja monenlaisista siltakohteista varmistaa parhaan siltarakenteen kuhunkin kohteeseen.

Monialaisena toimijana pystymme Sitowisessä tarjoamaan siltasuunnittelun yhteydessä kokonaisratkaisun, jossa huomioidaan myös muut siltapaikan rakenteet ja niiden sovittaminen ympäröivään infraan.

Siltasuunnittelu palvelee erilaisia kohteita.

Silta kuhunkin tarpeeseen

Siltasuunnitteluosaamisemme kattaa tie-, rata- ja katusiltojen sekä kevyen liikenteen siltojen suunnittelun. Teemme siltasuunnittelua kaikille tasoille: esisuunnitelmia, yleissuunnitelmia sekä rakennussuunnitelmia. Kaikki rakennusmateriaalit - betoni, teräs, puu ja kivi - ovat meille tuttuja.

Työskentelemme jatkuvasti erilaisten asiakkaiden kanssa, ja pitkän kokemuksemme ansiosta pystymmekin tehokkaasti vastaamaan eri tilaajien tarpeisiin aina yksittäisistä putkisilloista valtakunnan suurimpiin väylä- ja kaupunkirakennuskohteisiin.

Meillä on kokemusta monentyyppisistä siltarakenteista, mikä varmistaa kokonaistaloudellisen ja asiakkaan tavoitteiden mukaisen parhaan ratkaisun kuhunkin kohteeseen.

Siltasuunnittelu hyötyy tietomallinnuksesta 

Käytämme tietomallintamista kuhunkin siltasuunnitteluvaiheeseen tarkoituksenmukaisella tavalla, ja kehitämme jatkuvasti ratkaisuja sekä toimintamalleja katu-, väylä- ja taitorakennetietomallien yhdistämiseen ja tehokkaaseen käyttöön. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti niin, että tietomallipohjaisen suunnittelun osaamisen avulla suunnitelmamme sekä suunnitelmaratkaisut ovat parempia laadultaan sekä toteutettavuudeltaan. 

Tietomallipohjaisen siltasuunnittelun hyödyt näkyvät selvästi tehokkuudessa ja laadussa: 

  • Suunnitelmat laaditaan tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, ja niiden avulla voidaan jo osittain varmistaa toteutettavuus .
  • Yhteensovitus liittyvien tekniikkalajien kanssa on sujuvaa. 
  • Suunnitelmaratkaisujen hyväksyttäminen tilaajan kanssa voidaan tehdä vaiheittain tietomallia hyödyntäen.

Siltasuunnittelun asiantuntijapalvelut ja kolmannen osapuolen tarkastaminen

Kokeneet ja FISE-pätevät asiantuntijamme ovat olleet mukana alan suunnitteluohjeistuksen laatimisessa ja kehittämisessä. Asiantuntijamme tekevät myös kolmannen osapuolien tarkastuksia muiden konsulttien laatimista suunnitelmista.