LUIMA-hankkeessa kaksoisraidetta on suunniteltu yhteensä noin 20 km pituinen osuus välille Joutseno-Rauha-Imatra. Kaksoisraide jakaantuu kahteen eri suunnitteluosuuteen. Sitowisen suunnitteluosuus sijoittuu Rauha-Imatran tavara-asema osuudelle radan kmv 317-325. Uusi 8 km pituinen kaksoisraide (pohjoinen raide) rakennetaan nykyisen raiteen (eteläinen raide) vasemmalle eli pohjoiselle puolelle.

Hankkeen rakennussuunnitelman laatiminen on aloitettu kesäkuussa 2018 ja hankkeen suunnitelmat on saatu kokonaisuudessaan valmiiksi maaliskuussa 2020. Sitowisen suunnitteluosuuden rakentaminen on aloitettu marraskuussa 2019. Osuuden urakoitsija on GRK Infra Oy. Koko kaksoisraideosuus on hankkeen aikataulun mukaan valmis kesäkuussa 2023.

 • Tilaaja:
  Väylävirasto
 • Toteutusajankohta:
  2018-2020
 • Sijainti:
  Lappeenranta, Imatra
 • Kuvaus:
  Kaksoisraiteen rakennesuunnitelman laatiminen
 • Hankkeen urakoitsija:
  GRK Infra Oy
LUIMA-hankkeen kaksoisraide
Etualalla Tainionkoskentien alikulkusilta rakennusvaiheessa ja kuvan keskiosassa Imatran asemarakennus. Ylävasemmalla Mansikkakosken uusi sekä nykyinen ratasilta, jotka ylittävät vuolaan 140 metriä leveän Vuoksen virran. Mansikkakosken ratasilta on myös Sitowisen suunnittelema. Kuva: GRK Infra Oy.

Suunnitteluosuudella on yhteensä yhdeksän uutta siltaa, jotka ovat:

 • Rauhan aseman alikulkusilta (myös nykyisen raiteen silta uusitaan)
 • Rauhan alikulkusilta (myös nykyisen raiteen silta uusitaan ja Rauhan alikäytävä puretaan)
 • Poventsan alikulkusilta (myös nykyisen raiteen silta uusitaan)
 • Korvenkannantien alikulkusilta
 • Asemäen alikulkusilta
 • Tainionkoskentien alikulkusilta (nykyinen silta ja laiturisilta puretaan)
 • Mansikkakosken ratasilta (nykyinen ratasilta korvataan uudella kahden raiteen ratasillalla)
 • Vuoksenniskantien alikulkusilta (myös nykyisen raiteen silta uusitaan ja Mansikkalan alikäytävä puretaan)
 • Sienimäen ylikulkukäytävä puretaan ja uusitaan

Tainionkoskentien alikulkusilta Imatran asemalla

Nykyinen Tainionkoskentien alikulkusilta ja laiturisilta ovat kaksi erillistä vuonna 1975 valmistunutta siltaa, jotka sijaitsevat Imatralla radan km 323+923. Laiturisilta liittyy Imatran asemarakennuksen viereen ja asemarakennuksen kellariosa ulottuu laiturialueelle.

Ratahankkeen rakentamistyö etenee seuraavissa päävaiheissa:

 • Tainionkoskentien alikulkusillan pohjoisen raiteen sillan rakentaminen on alkanut marraskuussa 2019 työnaikaisten tukiseinien rakentamistöillä ja sen siltakansi on valettu elokuussa 2020.
 • Junaliikenne siirretään uudelle pohjoiselle raiteelle kesäkuussa 2021 kun pohjoisen raiteen silta on valmis ja kun koko 8 km pituinen ratajakso siltoineen välillä Rauha-Imatra tavara on valmis.
 • Puretaan nykyinen Tainionkoskentien alikulkusilta ja laiturisilta. Samaan aikaan rakennetaan tilapäinen 230 metriä pitkä puulaituri Mansikkakosken ratasillan päälle uuden eteläisen raiteen kohdalle.  
 • Rakennetaan eteläisen raiteen alikulkusilta:
  • Eteläiselle raiteelle rakennetaan laituriuloke (pohjoisen raiteen sillan rakennesuunnittelussa on varauduttu laituriulokkeen rakentamiseen myös pohjoiselle raiteen sillalle).
  • Eteläisen raiteen rakentamisen yhteydessä rakennetaan sillan itäisen maatuen viereen hissi ja portaat katutasolta (Tainionkoskentie) laituritasolle; ks. kuva 1.
 • Eteläisen raiteen sillan valmistuessa rakennetaan uusi korkea reunalaituri eteläiselle raiteelle
 • Lopuksi puretaan tilapäinen puulaituri ja siirretään junaliikenne kulkemaan molemmilla raiteilla (eteläinen ja pohjoinen raide) kesäkuussa 2023.
LUIMA-hankkeen yhteydessä suunnittelimme hissi- ja porrasrakenteet alikulkusillan yhteyteen.
Imatran aseman uudet hissi- ja porrasrakenteet Tainionkoskentien alikulkusillan vierellä. Kuva: Sitowise.