Miksi valita Sitowise

Infrarakennuttamista vuosikymmenten kokemuksella.
Monialaisuus on vahvuutemme.
Meiltä löytyy kaikki tarvittavat pätevyydet .
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Asiantuntijapalveluja vankalla kokemuksella

Vahvat asiantuntijatiimimme ja vuosikymmenien kokemus kalliorakentamisesta, tie-, rata- ja siltahankkeista sekä kaatopaikkarakentamisesta ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisesta takaavat asiakkaillemme halutun lopputuloksen projektin vaativuudesta riippumatta. 

Infra- ja ympäristöhankkeissa kehitetään, myydään ja toimitetaan asiantuntijapalveluita infrastruktuuria ja elinympäristöä kehittäville toimijoille. Asiakkaitamme on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tehtävänämme on varmistaa rakennushankkeiden sujuva ja häiriötön eteneminen aina hankkeen tavoitteiden määrittelystä kohteen käyttöönottoon asti.  
Asiantuntija työssään

Työnkuvaamme kuuluu suunnittelun ohjaus, urakoiden kilpailutus rehdillä ja oikeudenmukaisella tavalla sekä rakentamisen ohjaus ja valvonta urakoiden aikana. Eräänä keskeisenä hankkeen alkuvaiheen työvaiheena on hankintastrategian laatiminen yhteistyössä tilaajan kanssa.  Palvelun sisältö ja laajuus määritellään ja sovitaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti. 

Meillä on laaja-alainen rakennetun ympäristön asiantuntemus sekä toimiva yhteistyöverkosto, joiden avulla voimme tarjota kaikki asiakkaan rakennushankkeessaan tarvitsemat palvelut. 

Kokoamme hankkeisiin ammattitaitoisen projektiryhmän varahenkilöjärjestelyineen, millä varmistamme hankkeiden sujuvan ja häiriöttömän etenemisen. Tarvittaessa yrityksellämme on tarjota myös eri alojen asiantuntijoita tukemaan projektiorganisaation työskentelyä.

Image
ikoni dig in to

Tarjoamiimme asiantuntijapalveluihin kuuluvat muun muassa

 • projektinjohto ja asiantuntijatehtävät 
 • hankintamuotoselvitykset, hankintastrategioiden laatiminen 
 • projektien läpiviennin suunnittelu 
 • suunnitteluvaiheen rakennuttamistehtävät, yleis- ja rakennussuunnittelun ohjaus  
 • rakentamisen valmistelu 
 • työmaavalvonta, riippumaton laadunvalvonta 
 • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät    
 • siltojen ja erikoisrakenteiden tarkastukset, siltaomaisuuden hallinta, toimenpideohjelmointi, korjausinvestointien suunnittelu 
 • asiantuntijalausunnot ja –selvitykset rakennushankkeiden eri vaiheissa 
 • suunnitelmien tarkastus 
 • kustannusten, riskien ja toteutettavuuden arviointi.