Älyliikenne - Miten parantaa liikkumisen asiakaskokemusta lisäämättä kuormitusta ympäristölle?

Data ja digitaalisuus nousevat liikkumisen tulevaisuuden ratkaisijoiksi. Älyliikenneratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia liikkumisen kehittämiselle ja asiakaskokemuksen parantamiselle kasvavat liikennemäärät ja liikenteen ilmastotavoitteet huomioiden.

Älyliikenteen selkärangan muodostaa yhteentoimiva ja reaaliaikainen liikenteen digitaalinen infrastruktuuri, jonka päälle voidaan luoda erilaisia ratkaisuja ja palveluita kuten autonomista liikennettä, ajoneuvojen välistä kommunikaatiota, henkilö- ja tavaraliikenteen ohjausta,  MaaS-ratkaisuja sekä sähköautojen latausverkostoja.

Älykkäässä liikkumisessa ja älyliikenteessä on kysymys laajaa osaamista vaativasta kokonaisuudesta, jossa tulee huomioida digitaalisten ratkaisuiden lisäksi kokonaisvaltainen liikennejärjestelmän tuntemus, palveluiden substanssiosaaminen ja kehittyvä kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö.

Älyliikenteen ratkaisut ja älykäs liikkuminen tarjoavat vaihtoehtoja yksityisautoilulle, auttavat julkisia toimijoita optimoimaan kaluston käyttöä esimerkiksi yhdistämällä eri matkustajaryhmiä samaan kyytiin sekä purkavat ruuhkia reitittämällä reaaliaikaisen datan pohjalta liikennettä pois ruuhkautuneilta väyliltä.

Sitowise on älyliikenteen johtavia palvelutaloja. Olemme mukana rakentamassa tulevaisuuden modernia liikennejärjestelmää yhdessä yksityisen ja julkisen sektorin kanssa. Tarjontaamme kuuluvat:

Liikennettä palveluna

Liikenne palveluna -toimintamalli on ratkaisevassa asemassa, kun suunnitellaan älykästä, ilmastoviisasta liikkumista Suomessa ja kansainvälisesti. Liikkuminen palveluna on merkittävä suomalainen innovaatio. Liikkuminen palveluna (MaaS) tarkoittaa eri liikennemuotojen kuten esimerkiksi julkisen liikenteen, autojen yhteiskäytön ja kevyen liikenteen integrointia yhdeksi liikkumisen palveluksi, joka on saatavilla joustavasti asiakkaan tarpeiden ja aikataulujen mukaan. Digitaalisuus luo uusia ja laajenevia mahdollisuuksia eri liikkumismuotojen yhdistämiselle.

Nämä älykkäät ja yhdistetyt liikenteen palvelut edustavat liikennepalveluiden uutta aikaa, jossa eri kuljetusmuotojen yhdistetystä palvelutarjonnasta tuotetaan loppukäyttäjälle kattavampaa palvelua, mahdollistetaan paremmat liikkumismahdollisuudet ja kasvatetaan julkisten kuljetusten tehokkuutta.

Liikenne palveluna on kokonaisvaltainen tapa ajatella ja järjestää liikkumisen palveluita asiakaslähtöisesti ja asiakkaiden ainutlaatuiset tarpeet huomioiden. Integroituvat liikennepalvelut ja yhdistetyt kuljetukset tarjoavat mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa uusia ratkaisuja julkisen sektorin vastuulla oleviin kuljetuksiin. Lisäksi palveluistuminen tuo uusia mahdollisuuksia myös yksityisen liikennemarkkinoiden palveluille.

Data ja digitaalisuus ovat edellytyksinä onnistuneen liikkumispalvelun toteuttamiselle. Sitowise tarjoaa älykkään liikkumisen asiantuntijapalveluiden lisäksi sovellusratkaisuja henkilö- ja tavaraliikenteen hallintaan, kuten taksiliikenteeseen, Kela-kuljetuksiin, sote-kuljetuksiin ja tavaralogistiikkaan.

Älyliikenne suomiareena

SuomiAreena 2022 - Kolme myyttiä älyliikenteestä

Älyliikenne saattaa näyttäytyä teknologiavetoisena ja etäisenä utopiana, jossa robottiautot valtaavat katutilan. Mutta mistä älyliikenteessä oikeasti on kyse? Miten älyliikenne muuttaa meidän jokaisen arkea? Aiheesta keskusteltiin vuoden 2022 SuomiAreenassa.