Dataa on kaikkialla, mutta vain analytiikan avulla se muuttuu tiedoksi – ja aidoksi ymmärrykseksi. Data Engineering & Data Science auttavat tuomaan näkyväksi tietoa, jota rakennetun ympäristön ja liikkumisen avaintoimijat tarvitsevat kestävän päätöksenteon tueksi.

Sitowisen Data Engineering & Data Science -osaajat ovat erikoistuneet datan hyödyntämiseen, analysointiin ja visualisoimiseen sekä tietoarkkitehtuuriin rakennetun ympäristön ja liikkumisen kehityksessä.

Asiakaspotentiaalin alueellinen arviointi, maan arvon kehittyminen tai joukkoliikenteen kehityksen analysointi helpottuvat, kun analytiikkaan tuodaan paikkatiedon näkökulma sekä rikastetaan analyysia esimerkiksi suunnitteludatalla. Reaaliaikainen laskenta, dataputket, liikennevirtojen mallinnus ja esimerkiksi tekstilouhinta avaavat uusia ovia rakennetun ympäristön ja liikkumisen prosessien kehittämiseen.  

Hyödyntämiämme teknologioita ovat esimerkiksi Python, R, FME, PostgreSQL sekä PostGIS sekä AWS. Asiantuntijamme tekevät datasta voimavaran, joka auttaa ymmärtämään rakennetun ympäristön ja liikkumisen tulevaisuutta ja ohjaamaan kehitystä kestävään suuntaan.

  • Datan keruu, analysointi sekä prosessointi käyttökelpoiseksi tiedoksi. Otamme asiakkaan datan haltuun kokoamalla asiakkaan omista tai ulkoisista lähteistä yhteen palveluun kaikki reaaliaikainen data.
  • Visualisointi ja raportointi. Johtamisen ja päätöksenteon tueksi luomme datasta erilaisia mittaristoja sekä helppokäyttöistä seurantatietoa. Visualisoidun tiedon ketterä jakaminen on mahdollista hyödyntämällä perinteisten raporttien sijaan palveluita, joissa näytettävä tieto voidaan jakaa halutuin käyttöoikeuksin ja interaktiivisin toiminnoin.
  • Analytiikkaympäristö on kattava ja monipuolinen kokonaisuus, joka rakennetaan huomioiden analysoinnin, visualisoinnin ja raportoinnin sekä tiedon varastoinnin tarpeet. Alustan avulla käyttäjä voi myös halutessaan itse luoda analyysejä.