Osinkopolitiikka 

Sitowisen tavoitteena on harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa, joka on sidottu tilikauden taloudelliseen tulokseen ja käsillä oleviin kasvuinvestointimahdollisuuksiin. Yhtiön hallitus tekee vuosittain esityksen jaettavan osingon määrästä. Sitowisen osinkopolitiikan mukaisesti Sitowise pyrkii jakamaan osinkona 30–50 prosenttia nettotuloksestaan.