Miksi valita Sitowise

Vesivastuullisuusraportti sisältää kaiken, mitä päättäjän tulee tietää kunnan vesitilanteesta ja helpottaa päätöksentekoa.
Sitowisen laaja-alainen asiantuntemus takaa raportin, jossa kaikki tekijät on huomioitu.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Vesivastuullisuusraportti kuntien työkaluna

Vesivastuullisuusraportti kokoaa yleiskuvan kunnan alueella sijaitsevista vesialueista ja niiden tilasta. Raportin avulla kunnan päättäjien on helpomaa tehdä perusteltuja valintoja vesistöihin ja vesihuoltoon liittyen.

Vesivastuullisuusraportti sisältää toimenpide-ehdotuksia, joilla kunnan vesivastuullisuutta voidaan ylläpitää tai kehittää. Raportti selvittää myös sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa vesistöihin ja vesihuollon turvaamiseen. Raportti toimii tukena aiheeseen liittyvässä vastuullisuusviestinnässä ja sisältää myös yhteenvedon vesiin liittyvän lainsäädännön kunnalle asettamista velvoitteista sekä poiminnat lain keskeisimmistä päivityksistä.

Kaikki vedestä - yksissä kansissa

Vesivastuullisuusraportti sisältää kaikki mitä päättäjän tulee tietää kunnan vesitilanteesta. Raportti on työkalu veden eri osa-alueiden nykytilanteen havainnollistamiseksi.

Vesivastuullisuusraportti sisältää

  • Erilaiset vesiin liittyvät osa-alueet kunnassa (pintavedet, pohjavedet, tulvariski-alueet, vesihuolto)
  • Veteen liittyvä lainsäädäntö (VL, MRL jne)
  • Kunnassa käynnissä olevat vesihankkeet ja ympäristöluvat
  • Pinta- ja pohjavesien tila
  • Kunnan vesistöt ja ilmastonmuutos
  • Kunnan hydrologinen vuosi
  • Keskeiset kehityskohteet ja toimenpiteet

 

puhtaan pohjaveden takaamiseksi tehdään töitä myös Suomessa