Miksi valita Sitowise

Toimimme joustavasti ja asiakaslähtöisesti.
Sovitamme yhteen eri suunnittelualat.
Monialainen osaaminen tukee kokonaisuutta.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Suunnittelemme asuinympäristöjen pihoja kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti. Teemme piha- ja pinnantasaussuunnitelmat ehdotussuunnitelmista toteutussuunnitelmiin. Toteutusvaiheessa tarjoamme työmaapalvelua, ja teemme tarpeelliset katselmukset aina takuuvaiheeseen saakka. Tarjoamme palvelua myös hoitosuunnitelmien laatimiseen.

Osuva pihasuunnittelu herättää piha-alueen henkiin

Pihasuunnittelu on hyvä keino nostaa kiinteistön arvoa ja tasoa. Laadukkaasti suunniteltu piha tekee sen käytöstä miellyttävää. Tärkeiden toimintojen kuten liikkumisen, taloushuollon ja pysäköimisen lisäksi piha on osa viihtyisää ympäristöä ja ekologista kokonaisuutta. Onnistunut pihasuunnitelma huomioi pihalle asetetut vaatimukset ja pihan erilaiset käyttäjät.

Laadimme pihasuunnitelmat joko perinteisellä 2D-tekniikalla tai 3D-mallinnuksen avulla.

Pihasuunnittelu tehdään toisinaan osana rakennusten muuta remontointia, kuten korjausrakentamishanketta. Silloin piha-alueita joudutaan usein kaivamaan auki ja ajoitus uuden pihan rakentamiselle on sopiva. Laajempiin kohteisin meiltä löytyy maisemasuunnittelun asiantuntijoita.

Onnistunut pihasuunnitelma huomioi pihalle asetetut vaatimukset ja pihan erilaiset käyttäjät. Samalla se nostaa kiinteistön arvoa.

jäteselvityksiä voidaan tehdä myös kiinteistöille

Palvelut pihasuunnittelun kaikkiin vaiheisiin

Sitowiseläisiä toimistolla

Hankesuunnittelu ja -ideointi

Monia pihaan liittyviä asioita tulee huomioida jo hankkeeseen ryhdyttäessä. Olemme näissä asioissa asiantuntijoita, ja alusta asti mukana olomme antaa projektille hyvät lähtökohdat.

Luonnossuunnittelu

Luonnossuunnittelu toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Otamme huomioon tilaajan toiveet sekä ajantasaiset ohjeet ja määräykset. Opastamme pihasuunnittelun kiemuroissa parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.
katu- ja kaupunkitiloja suunnitellaan paperilla.
konsullti on taloyhtiöt oikea käsi

Rakennuslupa

Hoidamme pihan rakennuslupa-asiat ennakkoneuvotteluista ja rakennusluvan laatimisesta työmaa-aikaisiin muutoskuviin saakka. Teemme myös rakennuslupavaiheen pinnantasauksen sekä hulevesisuunnitelman. Hulevesisuunnitelmassa kerätään yhteen eri suunnittelualojen hulevesiin liittyvät tiedot.

Toteutussuunnittelu

Pihasuunnitelmapiirustukset sisältävät istutukset, pinnoitteet, reunukset, pintamateriaalit, valaisinten paikat sekä kalusteet ja varusteet. Teemme myös tarvittavat detaljisuunnitelmat kevyistä piharakenteista. Tarjoamme myös pinnantasauspiirustukset sisältäen tasauskäyrät sekä hulevesikaivojen paikat ja korkeudet.
Pihasuunnittelu 2
Ympäristörakentamisen kohteita voivat olla esimerkiksi pilaantuneen maan alueet, kaatopaikat tai maisemointikohteet

Työmaa-aikaiset suunnittelijan palvelut

Sujuvan työmaan tueksi teemme pihatyöselostuksen ja huoltokirjan sekä kosteudenhallintajärjestelmän täydennykset pihasuunnittelun osalta. Suoritamme myös työmaakäyntejä ja katselmuksia, ja tarvittaessa tarkennamme työmaa-aikaisia suunnitelmia.

Hoitosuunnitelma ja -ohjelma

Laadimme hoitosuunnitelman, joka määrittää kasvillisuuden hoitoperiaatteet. Pidemmän aikavälin kunnossapidon koordinoimiseksi laadimme hoito-ohjelman, joka auttaa kulujen hallinnassa ja seurannassa sekä pihan ja kasvillisuuden laadun ylläpidossa.
Havainnekuva suunnitelmasta, joka sisältää kävelyreitit ja istutukset sekä kadun kalusteet.