Tämä 1960 luvun lopulla rakennettu piha-alue haluttiin korjauksen yhteydessä yhtenäistää, selkeyttää ja sovittaa hyväksi rakennuksen julkisivujen kanssa. Korkeuseroja omaavalla tontilla esteettömyyttä parannettiin pinnantasausten osalta mahdollisuuksien mukaan sekä porrasnousuihin liitetyin kaitein ja käsijohtein. Korkeuseroja käsiteltiin muurein ja luiskia pinnoitettiin kasveilla. 

Pelastusajoreitit ja nostopaikat mitoitettiin suunnitelmiin ja rakennettiin pihaan korjauksen yhteydessä. Polkupyöräpaikoitukset varustettiin runkolukittavilla telineillä ja osa talovarusteista ja leikkivälineistä uusittiin. Värimaailmaltaan ja pinnoitteiltaan pihasta tuli hillitty ja tyylikäs kokonaisuus.

Jakomäentien piha-alue.
  • Tilaaja:
    Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka Oy)
  • Toteutusajankohta:
    2023-2024

Asiakkaalle tarjottuja palveluita