Miksi valita Sitowise

Moninainen osaaminen ja asiantuntijaverkosto
Palveluja kiinteistökehityksen koko elinkaarelle
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Asiantuntijuudella kiinteistösi parhaaksi

Kiinteistön parhaan mahdollisen käyttötarkoituksen miettiminen sekä viisas rakentaminen ja kehittäminen sisältää lukuisia muuttujia, joita johdamme ja ohjaamme asiakkaamme tavoitteiden mukaisesti vaikuttaen myönteisesti kiinteistön arvoon. Hyvän konsultin rooli korostuu hankkeen alkuvaiheessa, jolloin tehtävänä on sparrata ja haastaa hankkeen eri osapuolia. Räätälöimme palvelumme sinulle sopivaksi. 

Meillä on ratkaisuja, joilla on myönteisiä vaikutuksia kiinteistösi arvoon.

Kokonainen alue:
Teollisuus-, kampus-, asuin- tai sairaala-alueet

Alueen tarve kaupunkirakenteessa? Vetovoimaisuuden ja hyödyn kehittäminen? Ketkä hyötyisivät alueelle sijoittumisesta?

Palvelurakenteen luomisella, kaavakehityksellä sekä synergia- ja sidosryhmäanalyyseillä pystytään luomaan kokonaisvisio tai -suunnitelma alueen kehittämiselle. 

Tontti, jonka kaava ei palvele omistajaa 

Tarpeena tietty kehityssuunta tai arvonnousun ja markkinaolosuhteiden kannalta tuottoisimman kaavakehitysvaihtoehdon luominen?

Tuottavuus- ja kannattavuusanalyysien, kaavakonsultoinnin ja –kehityksen avulla saavutetaan omistajan tavoitteisiin parhaiten soveltuva ratkaisu. 

Kiinteistö, jonka markkina-arvoa halutaan kasvattaa nopeastikin 

Kiinteistön arvon maksimoiminen, käyttötarkoituksen muutos tai sopivan kohderyhmän löytäminen?

Ratkaisu- ja skenaarioanalyysien, muutostöiden johtamisen ja valvomisen, ympäristöluokitusten sekä kiinteistöarvioiden avulla luodaan houkuttelevia kiinteistöjä järkevin kustannuksin niin käyttäjille, omistajille kuin sijoittajille. 

Elinkaarensa päässä toiminnallisesti tai teknisesti oleva rakennus 

Olemassa olevan kiinteistön jalostaminen kannattavasti kohti uutta ratkaisua, arvonnousu uudelleen kaavoittamalla tai käyttötarkoitusta muuttamalla?

Uuden käyttötarkoituksen konseptoinnilla sekä perusparannusten johtamisella ja valvonnalla saavutetaan lopputuloksena uusi tai uudenveroinen kiinteistö sen arvoa kasvattaen. 

Tilahallinnan ja –kehityksen palveluita kiinteistön käyttäjille 

Miten tilat voisivat palvella käyttäjän ydintoimintaa paremmin, minkälaisia tiloja toiminta tarvitsee ja miten sidosryhmiä tulisi sijoittaa suhteessa toisiinsa?

Liiketoimintastrategian jalkauttaminen kiinteistö- ja tilastrategiaksi, työn toimivuuden optimointi toimintojen sijoittelulla, synergiatoimijoiden etsiminen ja sijoittelu kokonaisuuteen mahdollistavat toimivammat sekä tuottavamman tilat käyttäjille.