Miksi valita Sitowise

Asiantuntemus liikennejärjestelmäsuunnittelusta eri aluetasoilla
Kokemus liikennejärjestelmäkoordinaattorina toimimisesta
Kattava liikenteen eri osa-alueiden osaaminen ja vahva paikallistuntemus
Digitalisaation hyödyntäminen ja data-analytiikka suunnittelun tukena
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään eri aluetasoilla, niin valtakunnallisella, ylimaakunnallisella, maakunnallisella kuin kaupunkiseututasolla.

Tarkastelutaso vaikuttaa esittämis- ja tarkastelutarkkuuteen, mutta yhteistä liikennejärjestelmäsuunnittelulle on alueiden elinvoimaisuuden tukeminen, liikenteen tarkastelu osana yhteiskuntaa, liikkumis- ja kuljetustarpeisiin perustuva kehittäminen sekä liikenne osana hiilineutraalia yhteiskuntaa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on osa jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä.

Sitowisellä on pitkäaikainen kokemus liikennejärjestelmäsuunnittelusta eri aluetasoilla. Olemme toimineet pitkään eri alueiden liikennejärjestelmäkoordinaattoreina tukemassa jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä. Kattava liikenteen eri osa-alueiden osaaminen ja vahva paikallistuntemus tuovat työhömme uskottavuutta, konkretiaa ja uusia näkökulmia.

Tarjoamamme digitalisaation vahva hyödyntäminen sekä uudenlainen data-analytiikka tehostavat suunnittelua jatkuvasti ja mahdollistavat tiedon tehokkaan visualisoinnin.

Teemme edistyksellistä liikennejärjestelmäsuunnittelua

Liikenne osana yhteiskuntaa

Liikennejärjestelmällä on tärkeä rooli yhteiskunnan toimivuudessa ja alueiden elinvoimaisuudessa. Maankäyttö ja palvelujen sijoittuminen luovat perustan liikennejärjestelmän toimivuudelle ja tehokkuudelle. Liikennejärjestelmää on aina tarkasteltava osana yhteiskunnan muuta kehittämistä.

Liikkumis- ja kuljetustarpeet ohjaavat suunnittelua

Liikkumis- ja kuljetustarpeet määrittävät tarpeet liikennejärjestelmälle. Tavoitteet liikennejärjestelmän kehittämiselle tulee määritellä konkreettisiin palvelutasotarpeisiin nojaten. Sujuvien matka- ja kuljetusketjujen kehittäminen kokonaisuutena takaa alueille hyvät kehittymismahdollisuudet.

Päästöjen vähentäminen liikennejärjestelmäsuunnittelun painopisteitä

Kansallisesti asetettu tavoite liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vaatii liikennejärjestelmäsuunnittelulta uudenlaista otetta. Kaikkien suunnittelussa esitettävien toimenpiteiden tulee lähtökohtaisesti vähentää päästöjä.

Vuorovaikutus ja visuaalisuus korostuvat

Onnistuneella vuorovaikutuksella pystytään tuomaan suunnitteluun uusia näkökulmia, konkretiaa sekä sitouttamaan osalliset suunnitelman toteutukseen. Visuaalisella, analytiikkaa hyödyntävällä ja havainnollisella sähköisellä raportoinnilla nostetaan suunnitelman johtopäätökset aiempaa paremmin esille.

Palvelut ja tieto osaksi liikennejärjestelmäsuunnittelua

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa ei voida tarkastella pelkästään infrastruktuuria ja sen päällä tehtäviä liikkumisen ja logistiikan palveluita. Tieto on tulevaisuuden liikennejärjestelmän bioöljy, joka sujuvoittaa ja tehostaa liikennejärjestelmää.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu osana jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön merkitys on keskeinen. Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään määräajoin, mutta jatkuva työ varmistaa kehittämistavoitteiden ja toimenpiteiden ajantasaisuuden sekä nopean reagoinnin toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.