Miksi valita Sitowise

Suomen parhaat osaajat alalla.
Erikoisasiantuntijat käytettävissä monialaisesti.
Kehitämme alaa - tunnemme tulevan.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Polttonesteiden jakeluasemarakenteiden suunnittelu on hyvin erikoistunut ala. Kestävien suunnitteluratkaisujen tuottaminen edellyttää alan perinpohjaista tuntemusta, mutta myös näkemystä siitä, mihin suuntaan alan sääntely on liikkumassa.

Polttonesteiden jakeluasemien toimintaympäristö on hyvin erikoistunut, osaamisaloja yhdistävä pelikenttä. Jakeluasemarakenteiden suunnittelussa laitossuunnittelu, maaperän suojausrakenteet, LVI- ja rakennetekniikka kohtaavat. Lupakäytäntöjen ja turvallisuusmääräysten tuntemus on keskeisessä roolissa.

Sitowisen jakeluasemasuunnittelupalveluiden asiantuntijakaartiin kuuluu huomattava osa alan parhaasta osaamisesta.

Jakeluasemarakenteiden suunnittelua haastaviinkin kohteisin

Tarjoamme alan parhaan asiantuntemuksen jakeluasemarakenteiden suunnitteluun, oli kohde sitten ahtaissa kaupunkitiloissa kunnallistekniikan seassa tai vaikka meren rannassa.

Atex-suunnitelmat, ympäristötarkkailuohjelmat, riskienhallinta ynnä muu sujuu rutiinilla. Meidän asiantuntijoillemme lupaprosessit, viranomaisyhteistyö ja asiantuntijalausunnot ovat hyvin tuttuja. Myös pelastus-, turvallisuus- ja kemiakaaliasiakirjojen sekä toiminnan lopettamissuunnitelmien laatimiset ovat rutiinia.

Olemme mukana kehittämässä jakeluasemasuunnittelun alaa

Olemme mukana kehittämässä alan standardeja ja suunnitteluohjeita yhdessä alan järjestökentän, asiakkaiden, viranomaisten ja urakoitsijoiden kanssa viedäksemme alaa eteenpäin. Kehitämme myös ratkaisuja uudenlaisia jakeluasemakokonaisuuksia varten ja teknisen kehityksen tuomiin haasteisin.

Jakeluasemien suunnitteluratkaisujen on tärkeää olla alan kehityksen tasalla, ja linjassa myös tulevien muutosten kanssa. Meidän asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että heidän projektinsa on voimassa olevien ohjeiden ja säädösten mukainen ja eteenpäin katsovasti myös tuleviin muutoksiin on tarkoituksenmukaisella tavalla varauduttu.