Miksi valita Sitowise

Kaikki ammatti- ja työturvallisuuspätevyydet.
Näkymä rakenteiden sisään ainetta rikkomattomasti.
Erittäin kustannustehokas vaihtoehto osana erilaisia rakenneselvityksiä.
Rakenteiden turvallisuuden varmentaminen vastuullisesti.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Siltojen ja taitorakenteiden ylläpidon asiantuntijapalvelumme kattavat rakenteiden kunnon seurannan, toimenpideohjelmoinnin sekä korjausinvestointien suunnittelun ja toteuttamisen.

Asiakkaitamme ovat kiinteistöjä, infraa ja niiden betoni- sekä taitorakenteita hallinnoivat julkiset ja yksityiset tahot suoraan sekä yrityksemme muut infrarakenteiden konsultointipalveluja tarjoavat yksiköt, joita palvelemme isommissa projektikokonaisuuksissa.

Asiantuntijoiltamme löytyy Väyläviraston taitorakenteiden tarkastajapätevyydet (sillat, tunnelit, vesirakenteet), FISE:n Siltojen ja infrarakenteiden kuntotutkijan pätevyydet sekä vahvan työkokemuksen tuoma ammattitaito myös betonirakenteiden NDT- tutkimuksista.

Asiantuntijamme tekevät vuosittain satoja yleistarkastuksia sekä useita kymmeniä erikoistarkastuksia ympäri Suomen.

Siltojen NDT- tarkastuksessa päästään pintaa syvemmälle

Yleistarkastuksen perusteella huonokuntoisimmat rakenteet tutkitaan tarkemmin. Kohteeseen tehdään tällöin erikoistarkastus, missä visuaalisten havaintojen lisäksi rakenteille tehdään tarkempia NDT- tutkimuksia. Tarkastukset teemme kaikille päärakennusmateriaaleille, kuten teräs-, betoni- ja puurakenteille. Rakenteesta ja näytteistä tutkitaan asioita (kuten halkeamat, puristus- ja vetolujuus, kloridipitoisuus, karbonatisoitumissyvyys, rapautumisasteet), joiden pohjalta voidaan arvioida rakenteiden kuntoa, tulevaa elinkaarta sekä määritellä tulevat korjaustoimenpiteet ja niiden kustannusarviot.

Sitowisen omat kuntotutkijat suorittavat tarvittavat näytteenotot ja NDT- sekä DT-tutkimukset. Korjaustarpeen ilmetessä saumaton yhteistyö siltasuunnittelijoiden kanssa sujuvoittaa koko prosessia tutkimuksista korjaussuunnitteluun ja kantavuuslaskentaan.

Tyypilliset NDT-tutkimuskohteet ovat mm.:

• Elementti (pilarit, palkit ja laatat) ja paikallavalurakenteet, niin uudet kuin vanhat
• Erityisesti kantavat rakenteet (esi- tai jälkijännitetyt sekä teräsbetoniset)
• Perustukset, ulokelaatat, kuten parvekkeet kiinteistöjen kuin teollisuuden rakenteiden osalta
• Suoja-altaat, laiturirakenteet ja tukimuurit
• Kiinteistöjen ulkovaipparakenteet, väli- ja yläpohjarakenteet tai perustukset
• Sillat, vesitornit, urheiluhallit, terminaalit ja katsomorakenteet 
• Vesikattorakenteet vaurioiden osalta (esim. tulipalossa vaurioituneet rakenteet) 
• Pysäköintilaitokset ja erilaiset kansirakenteet
• Ydinvoimalarakenteet, tuulivoimaloiden perustukset ja korkeat betonirakenteet kuten piiput
• Teollisuuden erikoisbetoni- ja teräsrakenteet

Betonirakenteiden NDT-tutkimus.

Moderni laitteisto takaa ammattimaisen ja tarkan lopputuloksen. Käytössämme on monipuolinen laitteisto, joilla pystymme toteuttamaan laajat ja haastavatkin tutkimukset.

NDT-tutkimuksilla on selvitettävissä esimerkiksi:

• Rakenteiden piilevät vauriot tai syyt näkyville vaurioille
• Betonivalun yhtenäisyys tai epäjatkuvuuskohdat luotettavasti
• Halkeamavaurioiden syvyys
• Tyhjätila- ja harvavalukohdat
• Terästen ja betonin väliset tartunnat
• Raudoitteiden betonisuojapeitteet
• Rakenteiden suunnitelmienmukaisuus, kannatustapa tai lähtötiedot lujuuslaskentaan
• Rakenneavausten- sijainti ja oikea toteutustapa vaurioittamatta rakenteita
• Muodonmuutoksista aiheutuneiden vaurioiden tarkastaminen

Laboratoriossa on mahdollista selvittää injektiomassan kloridipitoisuus sekä jänneteräksen vauriomekanismi, sekä materiaaliominaisuudet, mikäli esimerkiksi ruostuneita tai jopa katkenneita jänneteräksiä jännitetyissä rakenteissa, kuten silloissa havaitaan.

Tyypillisesti rakenteiden erikoistarkastuksissa betoninäytteenotto kohdennetaan yleistarkastuksen sekä NDT-tutkimusten perusteella.

Näytteistä on selvitettävissä laboratoriokokein betonin mikrorakenne- ja ohuthietutkimukselle esimerkiksi betonin pakkasenkestävyys ja rapautumavauriot.

Korjaussuunnittelutarve saadaan selvitettyä erikoistutkimuksilla ja niiden tuloksien mukaisilla lujuuslaskennoilla. Rakenteet pyritään aina saattamaan turvallisiksi ja kestämään vallitsevia ympäristöolosuhteita tavoitellun käyttöiän ajan.