Sitowisellä maisemasuunnittelija työskentelee hyvin monipuolisissa projekteissa. Suunnitteluprojektimme vaihtelevat julkisen kaupunkitilan kuten katujen ja aukioiden, puistojen, viheralueiden ja väyläympäristöjen suunnittelusta aina asuinympäristöjen pihasuunnitteluun.  

Maisemasuunnittelija saa työskennellä myös erilaisten selvitysten ja strategisen suunnittelun parissa. Näissä tehtävissä keskitytään muun muassa ympäristövaikutusten arviointiin, ekologisiin verkostoihin, ilmastonmuutokselta sopeutumiseen sekä erilaiset maankäytön viitesuunnitelmat ja kaupunkitilan suunnitteluohjeet. Projektimme kattavat koko Suomen aina pääkaupunkiseudulta Lappiin saakka. 

Maisemasuunnittelija työskentelee monialaisissa projektiryhmissä oman tekniikka-alansa asiantuntijana. Tiimityö muiden asiantuntijoiden kanssa on keskeisessä roolissa maisemasuunnittelijan tehtävässä. 

Maisemasuunnitelijan koulutus ja osaaminen 

Sitowisellä maisemasuunnittelijat ovat koulutukseltaan maisema-arkkitehteja, suunnitteluhortonomeja ja miljöösuunnittelijoita. Tehtävissä käytetään monipuolisesti erilaisia suunnitteluohjelmistoja, joiden hallinta on keskeisessä roolissa maisemasuunnittelijan työssä (esim. AutoCAD, ArchiCAD, Microstation). Myös visualisointi- ja mallinnusosaamista tarvitaan monissa projekteissa.  

Sitowisellä maisemasuunnittelijoiden sydäntä lähellä ovat kestävät ympäristöratkaisut sekä maiseman digitaaliset mahdollisuudet. Asiakastyössä on tärkeää, että maisemasuunnittelija hallitsee innovatiivisen suunnitteluotteen ja taitaa palveluiden kehittämisen. 

Maisemasuunnittelija työskentelee monialaisissa projektiryhmissä oman tekniikka-alansa asiantuntijana.

Maisemasuunnittelija osana työyhteisöä 

Maisemasuunnittelijoita yhdistää kiinnostus luontoon ja ympäristöön, kaupunkitiloihin, estetiikkaan ja tekniikkaan. Sitowisen maisemasuunnittelijat järjestävätkin säännöllisesti yhteisiä tapahtumia kuten linturetkiä ja ulkomaille suuntautuvia kaupunkiopintomatkoja.  

Sitowisen maisemasuunnittelijoiden joukko koostuu monimuotoisesta ryhmästä, joiden kaikkien yhteisenä tavoitteena on olla vastuullinen, luova ja innokas kumppani kaiken kokoisiin hankkeisiin. 

Sitowisen maisemasuunnittelun vuosijulkaisun kansikuva.

Tutustu meihin!

Tutustu maisemasuunnittelijoihin ja heidän työhönsä Maisematiedon jäljillä -vuosijulkaisussa.

Sitowisen maisemasuunnittelun vuosijulkaisu 2022/2023 vie lukijan maisemasuunnittelun sekä maisemasuunnittelijan mielenkiintoiseen elämään.