Keskeisiä tunnuslukuja

Luvut tilintarkastamattomat, ellei toisin ilmoitettu.

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu

2021

2020 

2019 

2018 

Liikevaihto 

179 334 [1]

160 082 [1] 

143 016 [1] 

125 693 

Liikevaihdon kasvu (%) 

12,0

11,9 

13,8 

Orgaaninen kasvu (%) 

0

3,0 

1,8 

EBITA 

18 523

19 535 

12 317 

13 813  

EBITA-marginaali (%) 

11,8

12,2 

8,6 

11,0  

Oikaistu EBITA 

21 146

20 633 

15 481 

14 461  

Oikaistu EBITA-marginaali (%) 

11,8

12,9 

10,8 

11,5 

EBITDA 

16 376

26 280 

19 318 

19 455 

Oikaistu EBITDA 

25 962

21 433 

16 448 

15 423 

Liikevoitto 

16 376 [1]

18 272 [1] 

10 644 [1] 

13 271 

Liikevoittomarginaali (%) 

9,1

11,4 

7,4 

10,6 

Henkilöstökulut 

115 696 [1]

101 935 [1] 

91 692 [1] 

79 896 

Rahoitustuotot ja -kulut 

-6 086 [1] 

-2 376 [1] 

-2 268 [1] 

-2 145 

Tulos ennen veroja 

10 290 [1] 

15 896 [1] 

8 376 [1] 

11 126 

Tilikauden tulos 

7 903 [1] 

12 798 [1]  

6 858 [1]  

3 033 

Taseen loppusumma 

249 754 [1] 

221 528 [1] 

188 432 [1] 

142 996 

Oma pääoma 

114 858 [1] 

66 880 [1] 

57 369 [1] 

45 798 

Rahavarat 

19 353 [1] 

15 463 [1]  

10 346 [1]  

9 280  

Nettovelka (ilman vuokrasopimusvelkoja) 

30 859

56 583   

50 662 

39 381 

Nettovelka (ilman vuokrasopimusvelkoja) /
Oikaistu EBITDA (kerroin) 

1,4x

2,6x   

3,1x 

2,6x 

Velkaantumisaste (ilman vuokrasopimusvelkoja) (%) 

27

85 

88 

86 

Omavaraisuusaste (%) 

46,0

30,2 

30,4 

32,0 

Oman pääoman tuotto (%) 

8,7

20,6 

13,3 

6,9 

Sijoitetun pääoman tuotto (%) 

8,9

12,1 

8,7 

13,0 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 

2 209 [1] 

3 133 [1] 

2 601 [1] 

1 786 

Osakekohtainen tulos 

0,22 [8]

9,69 [2] 

5,48 [3] 

2,47 [4] 

Laimennettu osakekohtainen tulos 

0,22 [9]

9,63 [5] 

5,45 [6] 

2,47 [7] 

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 

0,22 [8]

9,60 [2] 

6,29 [3] 

7,75 [4] 

Laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 

0,22 [9]

9,54 [5] 

6,25 [6] 

7,75 [7] 

Laskutusaste (%) 

76,6

77,3 

76,2 

77,9 

Konsernin keskimääräinen täysipäiväisten
työntekijöiden lukumäärä (henkilötyövuosi) 

1 697

1 555 

1 442 

1 233 

Konsernin keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 

 1 969

1 823 

1 514 

1 290 

Konsernin henkilöstön lukumäärä tilikauden päättyessä 

2 034

1 902 

1 769 

1 453 

  1. Tilintarkastettu. 
  2. Osakemäärä keskimäärin 1 265 355. 
  3. Osakemäärä keskimäärin 1 255 873. 
  4. Osakemäärä keskimäärin 1 229 622. 
  5. Laimennettu osakemäärä keskimäärin 1 273 047. 
  6. Laimennettu osakemäärä keskimäärin 1 263 565. 
  7. Laimennettu osakemäärä keskimäärin 1 229 622. 
  8. Osakemäärä keskimäärin 35 290 804.
  9. Laimennettu osakemäärä keskimäärin 35 333 200.