Vuoden 2020 avainluvut

Kuva
Vuosikertomus 2020 avainluvut

Keskeisiä tunnuslukuja

Luvut tilintarkastamattomat, ellei toisin ilmoitettu.

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu

2020 

2019 

2018 

Liikevaihto 

160 082 [1] 

143 016 [1] 

125 693 

Liikevaihdon kasvu (%) 

11,9 

13,8 

Orgaaninen kasvu (%) 

3,0 

1,8 

EBITA 

19 535 

12 317 

13 813  

EBITA-marginaali (%) 

12,2 

8,6 

11,0  

Oikaistu EBITA 

20 633 

15 481 

14 461  

Oikaistu EBITA-marginaali (%) 

12,9 

10,8 

11,5 

EBITDA 

26 280 

19 318 

19 455 

Oikaistu EBITDA 

21 433 

16 448 

15 423 

Liikevoitto 

18 272 [1] 

10 644 [1] 

13 271 

Liikevoittomarginaali (%) 

11,4 

7,4 

10,6 

Henkilöstökulut 

101 935 [1] 

91 692 [1] 

79 896 

Rahoitustuotot ja -kulut 

-2 376 [1] 

-2 268 [1] 

-2 145 

Tulos ennen veroja 

15 896 [1] 

8 376 [1] 

11 126 

Tilikauden tulos 

12 798 [1]  

6 858 [1]  

3 033 

Taseen loppusumma 

221 528 [1] 

188 432 [1] 

142 996 

Oma pääoma 

66 880 [1] 

57 369 [1] 

45 798 

Rahavarat 

15 463 [1]  

10 346 [1]  

9 280  

Nettovelka (ilman vuokrasopimusvelkoja) 

56 583   

50 662 

39 381 

Nettovelka (ilman vuokrasopimusvelkoja) /
Oikaistu EBITDA (kerroin) 

2,6x   

3,1x 

2,6x 

Velkaantumisaste (ilman vuokrasopimusvelkoja) (%) 

85 

88 

86 

Omavaraisuusaste (%) 

30,2 

30,4 

32,0 

Oman pääoman tuotto (%) 

20,6 

13,3 

6,9 

Sijoitetun pääoman tuotto (%) 

12,1 

8,7 

13,0 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 

3 133 [1] 

2 601 [1] 

1 786 

Yritysostoinvestoinnit 

21 002 

22 486 

10 183 

Operatiivinen vapaa kassavirta 

22 717 

13 664 

12 480 

Kassavirtasuhde (%) 

106,0 

83,1 

80,9 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos 

9,69 [2] 

5,48 [3] 

2,47 [4] 

Laimennettu osakekohtainen tulos 

9,63 [5] 

5,45 [6] 

2,47 [7] 

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 

9,60 [2] 

6,29 [3] 

7,75 [4] 

Laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 

9,54 [5] 

6,25 [6] 

7,75 [7] 

Laskutusaste (%) 

77,3 

76,2 

77,9 

Normaali tehtyjen työtuntien määrä 

1 933 

1 908 

1 908 

Konsernin keskimääräinen täysipäiväisten
työntekijöiden lukumäärä (henkilötyövuosi) 

1 555 

1 442 

1 233 

Konsernin keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 

1 823 

1 514 

1 290 

Konsernin henkilöstön lukumäärä tilikauden päättyessä 

1 902 

1 769 

1 453 

  1. Tilintarkastettu. 
  2. Osakemäärä keskimäärin 1 265 355. 
  3. Osakemäärä keskimäärin 1 255 873. 
  4. Osakemäärä keskimäärin 1 229 622. 
  5. Laimennettu osakemäärä keskimäärin 1 273 047. 
  6. Laimennettu osakemäärä keskimäärin 1 263 565. 
  7. Laimennettu osakemäärä keskimäärin 1 229 622.