Miksi valita Sitowise

Luotettavat lähtötiedot hankkeeseen nykyaikaisten kuvaus- ja mittalaitteiden avulla
Nykytilanteen mallintaminen laadukkaasti hyödyntäen yrityksen asiantuntemusta rakenteista ja taloteknisistä järjestelmistä
3D-skannauksilla tuotamme tarvittavan datan erilaisten digikaksosten laatimiseen
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.
fotogrammetria kiinteistökuvaus matterport

Fotogrammetria

Tuotamme fotogrammetriamalleja ilmakuvausten sekä Matterport kiinteistökuvausten avulla. Malleja voidaan hyödyntää lähtötietojen keräämiseen, mittaamiseen, visualisointeihin sekä digikaksosien laatimiseen.

Laserkeilaus

Laserkeilauksen avulla kohteesta saadaan millintarkat lähtötiedot. Lopputuloksena tuotetaan pistepilviaineisto jatkokäsittelyä ja mallintamista varten. Saamme skannattua rakennusten sisä- ja ulkotilojen lisäksi myös maastonmuotoja sekä monikeilaluotauksen avulla vedenalaisia rakenteita.

laserkeilaus pistepilvi lähtötiedot
inventointimalli tietomalli revit

Inventointimallit

Nykytilanteen mallinnus eli inventointimalli tehdään nykyaikaisilla tietomallinnukseen käytettävillä ohjelmilla kuten esimerkiksi Revit-ohjelmistolla. Pystymme tuottamaan laadukkaat tietomallit hyödyntäen suunnittelijoidemme ja kuntotutkijoidemme asiantuntemusta. Tarvittaessa nykytilanteen mallinnusta varten voidaan tehdä rakenneavauksia, jolloin myös piilossa olevia rakenteita saadaan dokumentoitua inventointimalliin.

Kenelle 3D-kuvauspalvelut on tarkoitettu? Klikkaa ikoneita ja lue lisää!

Rakennushankkeen tärkeimpiä tehtäviä ovat luotettavien lähtötietojen hankinta, työvaiheiden dokumentointi ja laadunvarmistus, jotka vähentävät todistetusti työmaa-aikaisia yllätyksiä ja ongelmia. 3D-kuvauspalveluita voidaan hyödyntää myös mittaamiseen, visualisointeihin, BIM-tietomallien sekä digikaksosien laatimiseen.

Tuomme nykyaikaiset 3D-kuvauspalvelut käyttöösi mahdollistamaan entistä laadukkaamman hankehallinnan. 3D-kuvauspalveluista hyötyvät muun muassa urakoitsijat, suunnittelijat, rakennuttajat, kiinteistön omistajat, valvojat sekä huolto-organisaatiot:

Image
Value team play
Urakoitsijat, valvojat ja suunnittelijat
URAKOITSIJA:
Viesti vakuuttavasti sidosryhmien kanssa
Tee tarkastusmittauksia
Varmista määrät virtuaalisesti

VALVOJA:
Dokumentoi työmaan tarkastukset kattavasti
Suorita tarkastuksia etänä toimistolta

SUUNNITTELIJA:
Virtuaaliset kohdekierrokset
Mittaa ja tee muistiinpanoja 3D-malliin
Liitä kuvia, videoita, dokumentteja tai linkkejä
Laadi paikkansa pitävät nykytilannepiirustukset
Image
Value client knowledge
Viranomaisyhteistyö
Viranomaisten osallistaminen hankkeeseen virtuaalitilassa
Yhteistyön tiivistäminen ja ylläpitomallien tuottaminen
Image
Value bravery
Ylläpito- ja huolto-organisaatiot
Ylläpidä, dokumentoi, mittaa ja käyttöohjeista 3D-virtuaalitilassa
Dokumentoi tilat ennen ja jälkeen muutosten yhteydessä
Image
Value trust
Rakennuttajat sekä kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät
RAKENNUTTAJAT SEKÄ KIINTEISTÖJEN OMISTAJAT:
Hanki projektin lähtötiedot
Esittele kohdetta virtuaalisesti
Laadi as built-, lähtötieto ja ylläpitomallit

KÄYTTÄJÄT:
Laadi virtuaalinen kiinteistön ja sen tekniikan käytön opastus ja pelastautumissuunnitelmat käyttäjälle
Kommunikoi virtuaalitilassa
Image
Value team play
Kuntoarviointi ja kiinteistökauppa
KUNTOARVIOINTI JA -TUTKIMUS
Kuntotutkimustulosten paikkatiedot ja visuaalinen raportointi

KIINTEISTÖKAUPPA
Virtuaaliesittelyt
Pohjakuvat kaupankäyntiä varten