Lupaamme, että meillä jokainen työntekijä saa olla oma itsensä ja ainutlaatuinen oman alansa ammattilainen. Värikkäässä ja monialaisessa joukossamme jokaisella sitowiseläisellä on tilaa kasvaa sekä innostua työtehtävistään ja inspiroitua työkavereistaan ja heidän osaamisestaan. Tästä hyötyvät niin sitowiseläiset, asiakkaamme kuin koko yhteiskunta.

Olemme ylpeitä osaamisestamme ja toisistamme

Työllämme on valtava, konkreettinen vaikutus ihmisten ja luonnon hyvinvointiin. Työmatkaliikenteen sujuvoittaminen, rakennusten energiatehokkuus, kunnan asukkaiden palautteen kerääminen, historiallisen rakennuksen tarinan kunnioittaminen tai puhdas sisäilma. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä sitowiseläisten työn tuloksista.

Työskentelemme pitkäjänteisesti ollaksemme työpaikka, jossa meillä kaikilla on hyvä ja arvostettu olo.  Meillä jätät jäljen, joka kestää. Me olemme The Smart City Company.

Jenna-Riia Oldenburg

Jenna-Riia Oldenburg, projektipäällikkö:
Kyse on esimerkiksi monimuotoisten ja monikulttuuristen ohjelmistokehitystiimien kaikkien jäsenten tasa-arvoisuudesta, keskinäisestä luottamuksesta ja turvallisuudentunteesta. Silloin ohjelmistokehittäjämme pystyvät kommunikoimaan avoimesti ja luottamuksellisesti.

Timo Raiski

Timo Raiski, suunnittelujohtaja: 
Nykyisessä työssäni saan keskittyä itselleen erityisen tärkeään asiaan, nuorten suunnittelijoiden mentorointiin ja ohjaamiseen. Mentorointi on korjausrakentamisen onnistumiselle elintärkeää, koska kokeneita suunnittelijoita on vähän ja työn oppii vain tekemällä.

Aino Karilas

Aino Karilas, maisema-arkkitehti:
Projektien lisäksi haluan osallistua alan keskusteluun ja samalla ajatusmaailman muutokseen, ja saan siihen jatkuvasti työnantajaltani rohkaisua ja tukea. Minulle on aina ollut tärkeää, että pystyn vaikuttamaan maisemasuunnittelun ekologisuuteen.

The Smart City Company

Tavoitteena tasa-arvoisin ja hyvinvoivin työyhteisö

Haluamme osoittaa olevamme vahvasti sitoutuneita henkilöstön hyvinvoinnin ja tasa-arvon kehittämiseen, siksi se on nostettu myös yhdeksi vastuullisuusohjelmamme päätavoitteista.

Brändikuva sininen pieni

Vastuullinen työnantaja

Vastuullisena työnantajana Sitowise tarjoaa meille etuja, jotka tukevat yhteistä hyvinvointia. Työ joustaa ajan ja paikan suhteen, joten työt on helpompi mukauttaa omaan arkeen. Meillä on laajat vakuutukset työntekijöille ja yhteistä tekemistä vapaa-ajalla.
Milla Lötjönen.

Milla Lötjönen, toimialajohtaja
Arvostan Sitowisen yrityskulttuuria, jossa uskalletaan pyytää ja antaa apua sekä puhua myös vaikeista asioista. Se kertoo, että luotamme toisiimme ja pyrimme aina parempaan. Jos jokin asia ei toimi, siihen tartutaan yhdessä ja yritetään hoitaa kuntoon.

 

Jussi Lommi.

Jussi Lommi, rakennuttajainsinööri:
Työkaveri voi antaa itselle sen tuntuvimman käytännön esimerkin siitä, mitä vastuulliset valinnat vaativat ja mitä niillä voi saada projekteissa aikaan. Konkreettisten kokemusten jakamisen pohjalta on mahdollista oppia.

Waltteri Turunen

Waltteri Turunen, sovelluskehittäjä:
Projektipäällikkönä voin kehittää osaamistani, ja haaveenani onkin toimia maailman parhaassa ohjelmistokehitystiimissä. Haluan opastaa asiantuntijoita saavuttamaan parhaat tulokset hyödyntämällä omia vahvuuksiaan.

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Lue sitowiseläisten kokemuksista!