Tulin töihin Sitowiselle heti valmistumiseni jälkeen, ja aluksi asiantuntijan tehtävänimike tuntuikin vieraalta. Ryhmämme on erikoistunut jakeluasemien suunnitteluun ja konsultointiin, johon ei ole olemassa suoraa valmistavaa koulutusta. Alalla tarvitaan kuitenkin uusia osaajia, ja Sitowise kantaa vastuuta alan tulevaisuudesta ja käyttää resursseja uusien asiantuntijoiden kouluttamiseen. Minä olen yksi heistä.

Esihenkilöni auttoi minua näkemään osaamiseni sopivan jakeluasemien suunnitteluun. Viemäriverkostojen suunnittelu ja pilaantuneiden maa-ainesten käsittely, kemikaaliturvallisuus ja maarakentaminen. Minulla on koulutustaustaa tai työkokemusta näistä kaikista. Oman osaamiseni palapeli loksahteli paikoilleen.

Monipuolisen osaamisen palapeli

Työskentely Sitowisellä on avannut silmäni sille, miten monenlaista osaamista minulla oikeasti on. Valmistuin diplomi-insinööriksi ympäristötekniikan pääaineesta, jossa koulutus keskittyy verkostosuunnitteluun ja vesien käsittelyyn. Sivuaineena olen opiskellut maarakennustekniikkaa ja kiertotaloutta, ja ne ovat vahvistaneet osaamistani kohti omia mielenkiinnon kohteitani. Hainkin Sitowiselle alun perin geotekniikan suunnittelijaksi, mutta haastattelussa kävi ilmi, ettei pätevyyteni riitä. Minua kuitenkin suositeltiin nykyiselle esihenkilölleni jakeluasemaryhmään.

Juuri esihenkilöni auttoi minua näkemään, miten monella tavalla osaamiseni sopii jakeluasemien suunnitteluun. Huoltoasemien ympäristösuojauksessa tarvitaan viemäriverkostojen suunnitteluosaamista ja ymmärrystä esimerkiksi pilaantuneiden maa-ainesten käsittelystä, kemikaaliturvallisuudesta ja maarakentamisesta. Minulla on koulutustaustaa tai työkokemusta näistä kaikista, ja niin oman osaamiseni palapeli loksahteli paikoilleen.

Lisäksi olen saanut osallistua päivätyöni ohella Sitowise-konsernin vastuullisuustyöhön, mikä on hienoa, koska olen opiskellut myös kestävää kehitystä.

Vastuullisuus vaatii ristiriitojen sietämistä

Projektini liittyvät polttonesteiden jakeluasemien suunnitteluun ja konsultointiin. Useimmiten kyse on olemassa olevien jakeluasemien muutostarpeista, kuten viemäröinnin uudistamisesta. Moni polttoaineasema kaipaa kipeästi korjauksia, koska suurin osa nykyisin toimivista on rakennettu 1970–80-luvulla. Teen myös jakeluasemien pelastussuunnitelmia, räjähdyssuojausasiakirjoja ja ympäristötarkkailuohjelmia.

 

Helmi Viljamaa on kyykistynyt kaapin edustalle tarkastelemaan isoja paperisia suunnitelmapiirustuksia.

Arvoristiriitojen käsittely muuttui helpommaksi, kun ymmärsin, että Sitowisellä minun ei odoteta peittelevän asioita tai kertovan asiakasprojekteissa mukavia osatotuuksia. 

Se on tärkeää, koska riskit niin ympäristölle kuin käyttäjäturvallisuudelle ovat alallamme suuret.

Ympäristötekniikan asiantuntijana työskentely jakeluasemien parissa ei ole aivan yksinkertaista, ja varsinkin alussa koin arvoristiriitoja. Sitowise on vastuullinen toimija, ja se antaa minulle valtuutuksen perustella asiakkaillemme rehellisesti, mikä on vastuullisin tapa toimia ja minkälaisia kehityskohteita jakeluasemiin liittyy. Siksi tunnen, että omalla työlläni on merkitystä.

Arvoihin liittyvien ristiriitojen käsittely muuttuikin helpommaksi, kun ymmärsin, että Sitowisellä minun ei odoteta peittelevän asioita tai kertovan asiakasprojekteissa mukavia osatotuuksia. Se on tärkeää, koska riskit niin ympäristölle kuin käyttäjäturvallisuudelle ovat alallamme suuret. Myös huomioitavia asioita on paljon. Hankkeita ei voi tarkastella vain taloudellisesta tai ympäristönäkökulmasta. Esimerkiksi jos asiakkaamme siirtyy maakaasun käytöstä öljyyn, sillä voi olla vaikutusta liiketoiminnan energiaomavaraisuuteen tai jopa maamme elintarvikehuoltovarmuuteen.

Polttoaineala on murroksessa. Toimijat haluavat menetellä vastuullisesti nykyisen lainsäädännön mukaan ja varmistaa samalla oman toimintansa jatkuvuus.

Työssäni erityisen mielenkiintoista on se, että polttoaineala on suuressa murroksessa. Moni toimija lisää jakeluasemilleen nestemäisiä biopolttoaineita sekä sähkön ja kaasun tankkausmahdollisuuksia. Työpöydälläni on paljon myös jakeluasemien vaatimusten mukaisuuden arviointeja. Asia kiinnostaa alan pienempiäkin toimijoita, ja esimerkiksi linja-autoyhtiöissä ja teollisuudessa halutaan toimia vastuullisesti nykyisen lainsäädännön mukaan ja varmistaa samalla oman toimintansa jatkuvuus.

Tasavertainen ja avoin työyhteisö

Työkavereiden tuki on minulle tärkeää niin hyvinä kuin huonoina hetkinä. Siksi onkin mukavaa, että meidän tiimistämme moni haluaa tehdä töitä pääasiassa toimistolla. Positiivinen kuvani Sitowisestä on töissä vain vahvistunut, ja meidän työyhteisössämme on hyvin avoin ja tasavertainen ilmapiiri.

Työyhteisössämme on avoin ja tasavertainen ilmapiiri. Työporukkamme tekee paljon asioita yhdessä, ja meillä on aina kesken vähintään yksi yhteinen palapeli.

Työporukkamme tekee paljon asioita yhdessä, ja avokonttorimme levittelytasoilla on aina kesken vähintään yksi yhteinen palapeli. Toimin toimistomme Fiilistiimissä, joten saan järjestää yhteistä tekemistä koko porukalle. Pikkujoulujen lisäksi meillä on pitkin vuotta monenlaisia tapahtumia, kursseja ja vierailuja. Olemme esimerkiksi harjoitelleet pesäpallon pelaamista, osallistuneet keramiikkatyöpajaan ja käyneet laskettelureissuilla.

Tiimimme johtava erityisasiantuntija Pasi Nieminen on perehdyttänyt ja jalkauttanut omaa pitkän linjan kokemustaan tiimimme käyttöön. Hän on ollut minulle todella merkittävä opettaja jakeluasemien suunnittelussa. Lisäksi Pasissa on aivan erityistä se, että hän pyrkii näkemään maailman muutoksen ja ottamaan neuvoja vastaan myös meiltä nuoremmilta. Yhä alan konkarina hän haluaa oppia joka päivä jotakin uutta. Siinä on hieno tavoite myös itselleni.

Alan konkari ja kollegani Pasi pyrkii näkemään maailman muutoksen ja haluaa oppia joka päivä uutta. Siinä on hieno tavoite myös itselleni.