Miksi valita Sitowise

Aina ajantasaiset tiedot parhaista ratkaisuista
Resurssit laajoihinkin suunnitteluhankkeisiin
Laaja kokemus myös erikoissuunnittelusta
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Sähkösuunnittelua kaikenlaisiin kohteisiin

Tuotamme sähkösuunnittelupalvelua toimisto-, liike-, asuin- ja teollisuusrakennuksiin sekä kouluihin, sairaaloihin ja muihin julkisiin rakennuksiin. Palvelemme sekä uudis- että korjausrakentamiskohteissa koko Suomessa.

Vaativatkaan hankkeet eivät ole kokeneille suunnittelijoillemme vieraita. Asiantuntemuksemme ulottuu sähkö- ja telejärjestelmien lisäksi esimerkiksi valaistussuunnitteluun sekä ICT-, AV- ja turvajärjestelmiin. Lisäksi tarjoamme sähköjärjestelmien tarkastuksia ja kuntotutkimuksia.

Sähkösuunnittelu on tärkeä osa toimivaa talotekniikkaa. Olemme sähkösuunnittelun moniosaaja: asiantuntemuksemme ulottuu sähkö- ja telejärjestelmien lisäksi valaistussuunnitteluun sekä ICT-, AV- ja turvajärjestelmiin.

ICT-järjestelmien osaajina suunnittelemme kiinteitä ja langattomia tietoverkkoja. Otamme huomioon niin viranomaismääräykset kuin kasvavat tiedonsiirron ja talotek­niikan tarpeet. Turvajärjestelmien asiantuntijoina huomioimme toimitila- ja yritysturvallisuudessa tarpeesi niin kulunvalvonnan, kameravalvonnan kuin rikosilmoitusjärjestelmien osalta.

Sähkösuunnittelija

Paras asiakaskokemus

Lähes sadan asiantuntijamme innovatiivinen ja kustannustehokas lähestymistapa sähkösuunnitteluun sekä tietomallinnuksen hyödyntäminen varmistavat halutut lopputulokset. Toimivien ja energiatehokkaiden sähköjärjestelmien valinnalla, sekä ympäristönäkökohdat huomioimalla, parannamme aina myös koko rakennuksen elinkaaritehokkuutta.

Sähkösuunnittelua energiatehokkuuden näkökulmasta

Sähköenergian, valaistuksen ja muiden järjestelmien käyttöä ohjataan yhä useammin väyläratkaisuilla, jotka luovat koko rakennuksen kattavan muuntojoustavan ja älykkään ohjausverkoston. Tarjoamme talotekniikan uusinta ohjelmointiosaamista, joka yhdessä sähkösuunnittelun kanssa voi parantaa merkittävästi tilojen energiatehokkuutta ja elinkaarihyötyjä.

  • Hallitsemme ajanmukaiset kestävän kehityksen ja uusiutuvan energian ratkaisut.
  • Sähköjärjestelmien energiankäyttöä ja kustannuksia optimoidaan mitoittamalla järjestelmät oikein.

Sähkösuunnittelijoillamme on mittava kokemus myös vaativista hankkeista, kuten historiallisten rakennusten ja korkean turvaluokituksen kohteiden suunnittelusta. Kokeneet suunnittelijamme osaavat myös ennakoida mahdollisia ongelmatilanteita ja varautua viranomaisvaatimuksiin ja viime hetken muutoksiin.

Sähkösuunnittelun palvelukokonaisuus

Sähkösuunnittelu on monipuolinen suunnitteluala, joka kulkee limittäin monen muun erikoisalan kanssa. Meillä on asiantuntijat jokaiseen tarpeeseen:

  • sähkösuunnittelu
  • ICT-järjestelmät
  • turvajärjestelmät
  • tele- ja turvasuunnittelu
  • varmennetun verkon ratkaisut
  • valaistussuunnittelu
  • ICT- ja radioverkkojen suunnittelu.