Kymenlaakson keskussairaalan (KOKS) laajennus alkoi Kotkassa hankesuunnittelulla vuonna 2014, ja siitä asti Sitowisen asiantuntijat ovat olleet hyvinvointialueen apuna.

Yksi Kymenlaakson keskussairaalan uusimmista leikkaussaleista muutettiin hybridisaliksi. Vaativa tilamuutos tehtiin huippumodernin kuvantamislaitteiston takia.

Tilamuutoksen suurimpia haasteita oli huomioida käyttäjien, laitevalmistajan ja urakoitsijoiden reunaehdot. Leikkaussalin seinien vanhat sähkökojeet jouduttiin purkamaan pois uusien lisälyijyelementtien asentamisen takia, mutta ne pyrittiin asentamaan uudelleen vanhoille paikoilleen, jotta voitiin hyödyntää olemassa olevia rasiointeja ja putkituksia.

Sitowise vastasi mm. hankkeen sähkösuunnittelusta.

  • Tilaaja:
    Kymenlaakson hyvinvointialue
  • Toteutusajankohta:
    2022-2023

Asiakkaalle tarjottuja palveluita