Sitowise-konserni arvioi sekä liikevaihdon että oikaistun EBITA:n euroissa kasvavan vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Sitowise on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: 

  • Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia yritysostot mukaan lukien 

  • Kannattavuus: Oikaistu EBITA-marginaali vähintään 12 prosenttia 

  • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5x, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä

Tulevaisuudennäkymät 

Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden kysynnän vakaata kasvua tukevat vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus ja digitalisaatio.

Vuonna 2021 alkanut markkinoiden piristyminen on jatkunut, ja Sitowise odottaa markkinoiden kasvavan kaikilla konsernin liiketoiminta-alueilla. Euroopassa vallitseva poikkeustilanne Venäjän Ukrainaan kohdistamien sotatoimien johdosta voi kuitenkin vaikuttaa Euroopan rahoitusmarkkinoiden epävarmuuteen ja aiheuttaa taloudellisen aktiivisuuden vähentymistä.