Näkymät, ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet 


Näkymät vuodelle 2023


Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden kysynnän vakaata kasvua tukevat vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus ja digitalisaatio.

Ukrainan sodan, korkotason nousun ja yleisten inflaatiopaineiden tuoma epävarmuus markkinoille voi edelleen vaikuttaa Sitowisen asiakkaiden lyhyen aikavälin päätöksentekoon. Teknisen suunnittelun osalta vaikutukset eivät kuitenkaan ole yhtä voimakkaita kuin laajemmin rakennusteollisuudessa, joka on yksi Sitowisen pääasiakassegmenteistä. Hyvän orgaanisen kasvun ja vuonna 2022 tehtyjen yritysostojen seurauksena Sitowisen tilauskanta oli ennätyksellisen korkealla tasolla vuoden 2023 alkaessa.

Digitaalisten palveluiden kysyntä jatkuu vahvana ja myös infrarakentamisen näkymät ovat suhteessa tasaisemmat kuin rakennusmarkkinalla, jolla epävarmuus on lisääntynyt erityisesti Suomessa. Epävarmuus on kasvanut varsinkin uusien rakennushankkeiden aloituksiin liittyen. Markkinanäkymä on säilynyt Ruotsissa jossain määrin Suomea vakaampana.

Ohjeistus


Sitowise-konserni arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan euroissa verrattuna vuoteen 2022, ja että oikaistu EBITA-marginaali (%) on suunnilleen vuoden 2022 oikaistun EBITA-marginaalin tasolla.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet


Sitowise-konsernin hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 % yritysostot mukaan lukien.
  • Kannattavuus: Oikaistu EBITA -marginaali vähintään 12 %.
  • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5-kertainen, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä.