Sitowise on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: 

  • Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia yritysostot mukaan lukien 

  • Kannattavuus: Oikaistu EBITA-marginaali vähintään 12 prosenttia 

  • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5x, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä [1] 

[1] Nettovelka (ilman vuokrasopimusvelkoja). 

Tulevaisuudennäkymät 

Näkyvyys tulevaan markkinakehitykseen pysyy alhaisena, koska maailmanlaajuisen koronaviruspandemian kestosta ei ole luotettavalla tasolla olevia ennusteita. Sitowise on kuitenkin onnistuneesti sopeutunut muuttuneisiin olosuhteisiin ja toimintaympäristöön. 

Vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta yhtiön näkemys on, että kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluille on vakaa pitkän aikavälin kysyntä. Megatrendit, kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus ja digitalisaatio, tukevat kysyntää tulevaisuudessa.