Miksi valita Sitowise

Tuhansia erilaisia toteutettuja hankkeita ympäri maan
Ratkaisut kaikkiin kiinteistöjen kuntoa ja korjausta koskeviin kysymyksiin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Korjaussuunnitteluhankkeet vaihtelevat paikallisista korjauksista laajoihin rakenteiden uusimisiin saakka. Korjausrakennesuunnittelun palvelumme ovat asiakkaan apuna aina rakennushankkeen esiselvityksistä takuutarkastuksiin saakka.

Korjausrakennesuunnittelu tuo rakennukselle lisää käyttövuosia

Sitowisen korjaussuunnittelupalvelut suoritetaan ISO-sertifikaatin laatujärjestelmien (ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät ja ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät –sertifikaatit) ​mukaisesti.

Asiakkaamme apuna on korjausrakennesuunnittelija, jolla on kokemusta monenlaisista rakenteista. Hän tunnistaa yleisimmät rakennustyypit jo ulkonäöltä tietäen niiden yleisimmät rakennustavat ja mahdolliset riskirakenteet.

Korjausrakennesuunnittelijalla on kokemusta erilaisista rakenteista. Hän tietää rakennusten yleisimmät rakennetyypit sekä riskirakenteet.

Palvelumme kattavat korjaus-, muutos ja lisärakentamishankkeiden suunnittelun sekä asiantuntijatehtävät. Suunnittelemme toimitila- ja tuotantorakennusten sekä asuinrakennusten peruskorjauksia, ulkovaippakorjauksia, alapohjakorjauksia, LVIS-peruskorjauksia, märkätilakorjauksia, ullakkorakentamista, tiivistys- ja kapselointikorjauksia, sisäilma-, mikrobi- ja kosteusvauriokorjauksia, pihakansikorjauksia, salaoja- ja kuivatuskorjauksia, tila- ja käyttötarkoituksen muutoksia sekä lisä- ja täydennysrakentamista.

Teemme suunnittelua myös tietomallipohjaisesti, mikä tehostaa suunnitteluprosessia ja varmistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen.

korjausrakennesuunnittelu lisää rakennusten käyttövuosia

Laaja osaaminen hyödyntää korjausrakennushanketta

Vanhaa rakennetta korjattaessa on ymmärrettävä alkuperäisen rakenteen toimintaperiaate ja korjauksen aiheuttamat muutokset niin alkuperäiselle rakenteelle kuin rakennuksen sisäilmalle. Korjausrakennesuunnittelijamme ovat rakennusfysiikan sekä sisäilma- ja rakennustekniikan erikoisasiantuntijoita. Rakenteita analysoitaessa käytämme apuna perinteisempiä stationäärisen, eli pysyvän ajanhetken tarkasteluita, sekä uudempia epästationäärisiä rakennusfysikaalisia simulointeja, joiden tulosten analysointiin käytetään muun muassa VTT:n ja TTY:n kehittämää homemallia.

On ymmärrettävä alkuperäisen rakenteen toimintaperiaate. Silloin voi ymmärtää myös korjauksen aiheuttamat muutokset niin alkuperäiselle rakenteelle kuin rakennuksen sisäilmalle.

Rakennusmääräykset ja yleiset ohjeet ovat oleellisesti muuttuneet rakennusfysikaalisen osaamisen sekä tietämyksen kehityksen myötä. Erilaisten rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen suunnitteluun on tehty merkittäviä tarkennuksia. Olennaisimmat muutokset ovat tulleet lämmöneristämiseen sekä kapillaarikosteuden ja vesihöyryn diffuusiovirran hallintaan. Rakentamisessa tulee nykypäivänä myös huomioida normaalin käyttötilanteen lisäksi rakenteen kosteustekninen toiminta rakentamisvaiheessa.

Rakennusfysikaaliset tarkastelu- ja suunnittelutehtävät ovat usein vaativia tehtäviä, jotka edellyttävät vahvaa erityisosaamista sekä lämpö- ja kosteussuunnittelun simulaatioiden hallitsemista.

Korjausrakennesuunnittelijamme ymmärtävät myös rakenteiden vauriomekanismit, rakennejärjestelmät ja rakenteiden materiaaliominaisuudet, kuin myös yleisimmät turmeltuneisuusilmiöt sekä niiden seuraukset rakenteiden käyttöiälle.

Image
ikoni dig in to

Toimintatapamme

  1. Korjausrakennesuunnittelija yhdistää tietämyksensä sisäilmasta, rakennusfysiikasta, rakennetekniikasta ja tekee niiden perusteella ehdotuksen rakennuksen tai rakenteen korjaustavasta. Korjaustapa perustuu käytettävissä olevaan lähtötietomateriaaliin, hankkeen korjausten tavoitteisiin sekä korjattavan rakennuksen tulevaan tavoitekäyttöikään.
  2. Lupaprosessin yhteydessä suunnittelija neuvottelee tarvittaessa viranomaisten kanssa hankkeen reunaehdoista rakennetekniikan sekä rakennusfysiikan suhteen.
  3. Korjausrakennesuunnittelija laatii toteutussuunnitelmat muun suunnitteluryhmän ja asiakkaan kanssa yhteistyössä. Rakennesuunnitelmista selviää korjauksen laajuus, korjausmenetelmät ja laadunvarmistustoimenpiteet.