Hartaanselänrannassa sijaitsee useita Oulun kaupungin omistamia rakennuksia, joille teimme syksyllä 2020 kuntotutkimuksia. Tavoitteena oli tuottaa tietoa muun muassa Villa Castrenin, Talo Storen, Uiton Talon, Nurron Talon ja Kaupunginvarikon kunnosta jatkosuunnittelua ja kohteiden myymistä varten. Hartaanselänranta on myös vuoden 2025 Oulun asuntomessualuetta.

Täydensimme aikaisemmin laadittua tutkimussuunnitelmaa tarpeen mukaan lisätutkimuksilla, kuten kosteusmittauksilla sekä asbesti- ja haitta-ainekartoituksilla. Osassa kohteista selvitimme betonin ja maaperän pilaantuneisuutta. Tutkimuksissa oli mukana myös rakennusterveysasiantuntijamme. Rakenneavauksien yhteydessä otimme muun muassa mikrobi-, PAH- ja VOC-näytteitä.

 • Tilaaja:
  Oulun kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2020
 • Kuvaus:
  Useiden rakennusten kuntotutkimus sekä tulosten esittely yleisötilaisuudessa.
 • Sijainti:
  Hartaanselänranta, Oulu

Kuntotutkimusten tekijät olivat ammattitaitoisia, ja raportit olivat niin selkeitä, että tärkeimmät asiat pystyy ymmärtämään vähäiselläkin korjausrakentamisen osaamisella. Nyt meidän on hyvä lähteä tekemään alueen jatkosuunnittelua. 

Ritva Kuusisto, Oulun kaupungin asemakaava-arkkitehti ja Hartaanselän projektipäällikkö

Tutkimustulosten perusteella alueen rakennusten korjaustarpeet ovat suhteellisen laajoja. Kuntotutkimusmateriaalit antavat Oulun kaupungille hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin toimenpiteisiin rakennuksissa on syytä varautua ja missä järjestyksessä korjaukset kannattaa tehdä. Lisäksi kuntotutkimus sisältää Kaupunginvarikon Korjaamon korjausten kustannusarvion.

Osaltaan kuntotutkimukset edistävät kestävää rakentamista ja kaupunkikehitystä Oulussa. Oikein toteutetuilla korjauksilla rakennusten elinkaari pitenee ja uudisrakentamista tarvitaan vähemmän. Samalla vaalitaan kaupungin vanhaa rakennuskantaa. Olemassa olevien rakennusten suojeluarvot tullaan määrittelemään alueen uudessa asemakaavassa. Arvokkain suojelukohde on Villa Castren.

Esittelimme kuntotutkimusten tuloksia yleisessä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa kesäkuussa 2021. Myös alueen asemakaava valmistuu tänä vuonna, ja tilat luovutetaan eri toimijoille keväällä 2022.

Lue lisää hankkeesta!

”Koska kaupunki luopuu alueen rakennuksista, haluamme tarjota niiden uusille omistajille ajantasaista tietoa jatkosuunnittelua ja alueen kehittämistä varten”, kertoo Ritva Kuusisto, Oulun kaupungin asemakaava-arkkitehti ja Hartaanselän projektipäällikkö.
Image
ikoni pen