Miksi valita Sitowise

Monialainen osaaminen ja pitkä kokemus
Vastuullisuus toimintamme lähtökohtana
Joustava ja asiakaslähtöinen työskentely
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Sitowisen maisemasuunnittelijat ovat käytettävissä monipuolisiin maisemasuunnittelun asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Suunnittelutyömme tavoitteena on esteettisesti korkeatasoinen ja toimiva kokonaisuus viimeistä detaljia myöten.

Yhdistämme ekologisesti kestävät tekniset ratkaisut laadukkaasti suunniteltuun ulkotilaan. Maisemasuunnittelun palvelut kattavat koko suunnitteluvaiheiden ketjun ideasuunnitelmista toteutukseen eri mittakaavatasoilla.

Selaa Sitowisen maisemasuunnittelun vuosijulkaisua!

Maisemasuunnittelua kaikenlaisiin kohteisiin

Maisemasuunnittelun palvelumme kattavat kaupunkiympäristön, kuten puistojen, katuympäristön ja aukioiden suunnittelun sekä asuinympäristön pihasuunnittelun. Tarjoamme myös laajat kulttuuriympäristö- ja väyläympäristökokonaisuudet sekä maisemaselvitykset ja muut kaavalliset aluesuunnitelmat ja selvitykset. Asuinympäristöjen suunnittelun erikoisosaamisesta voit lukea pihasuunnittelun palvelusivulta.

Vankan perinteisen maisemasuunnitteluosaamisen lisäksi meiltä löytyy vahvaa asiantuntemusta erityisesti hulevesien luonnonmukaisesta käsittelystä, kasvillisuus- ja kasvualustasuunnittelusta, historiallisten ympäristöjen restauroinnista ja ympäristön erikoisvalaistuksesta. Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös suunnitteluttaminen, vihertöiden valvonta ja ylläpidon konsultointi.

Tartumme ennakkoluulottomasti tiivistyvän kaupunkirakenteen ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Matinkylän rantaraitin ilmeen on luonut maisemasuunnittelun asiantuntijamme
Kuva: Tuomas Uusheimo
Sivun pääkuva: Aino Karilas

Kaikessa suunnittelussa tähtäämme korkeatasoiseen ja kestävään kaupunkiympäristöön ja maisemaan. Tartumme ennakkoluulottomasti tiivistyvän kaupunkirakenteen ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja pyrimme myös olemaan mukana matkalla kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä.

Teemme projektityössä tiivistä yhteistyötä Sitowisen muiden palvelu- ja osaamisalueiden kanssa. Monialaisuus mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen syntymisen ja jatkuvan osaamisen kehittymisen. Tärkein tavoitteemme on kuitenkin asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeiden ja toiveiden huomioiminen. Hyödynnämme ja kehitämme myös monipuolisesti erilaisia tietomallinnus- ja visualisointityökaluja suunnittelun ja suunnitelmien havainnollistamisen apuvälineinä.

maisemasuunnittelu on tärkeässä roolissa kaupunkikuvassa
Kuva: Henri Luoma

Ekologinen maisemasuunnittelu etsii ratkaisuja huomisen haasteisiin

Ekologisen maisemasuunnittelun erikoisosaamisen tiimi edistää kokonaisvaltaista ekologisten prosessien huomioimista rakennetussa ympäristössä. Ekologinen maisemasuunnittelu on tärkeä osa kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta, infrastruktuurihankkeita, suuria (talon)rakennuskohteita, urbaanin resilienssin kehittämistä ja riskienhallintaa sekä ekologisten innovaatioiden toteutusta ulkotiloissa. Osaamisemme voi tukea myös uusiutuvan energian projekteja sekä Smart Cityn älykkäitä ratkaisuja.

Kehitettävien palveluiden keskeisiä teemoja ovat luontopohjaiset ratkaisut, sinivihreä infrastruktuuri, ekosysteemipalvelut, kaupunkiluonnon monimuotoisuus, maaperän ekologia, dynaaminen kasvillisuus, vieraslajit, viherkerroin, sekä hiilijalan- ja kädenjälkien tarkastelu. Tarjoamme strategista sekä toteutussuunnittelua selvityksistä ohjeisiin sekä konseptista muotoiluun.

Maisema-arkkitehtuurin ratkaisut kaupunkimuotoilussa

Asiantuntijamme kuuluvat myös Sitowisen kaupunkimuotoilun tiimiin, ja he kehittävät yhdessä muiden alojen suunnittelijoiden kanssa kaupunkitilaan maisema-arkkitehtuurin ratkaisuja. Palvelumme kattavat niin paikkasidonnaiset erikoisratkaisut, kaluste- ja varustesuunnittelun, taitorakenteet ja ympäristötaiteen suunnittelun kuin laaja-alaiset strategiset kaupunkitilaohjeet ja design manuaalit. Erityisosaamistamme on myös valaistuksen idea- ja yleissuunnitelmat sekä kaupunkitilan erikoisvalaistus yhdessä valaistusasiantuntijoidemme kanssa.

Kaupunkimuotoilun ratkaisuissa kytkeytyy muotoilun estetiikka ja käyttäjälähtöinen suunnittelu. Tiimin osaamisessa yhdistyy muotoilu, taide ja arkkitehtuuri. Sitowisen muotoilijat ovat käyttäjälähtöisen suunnittelun ammattilaisia ja kaupungin asukkaiden puolestapuhujia. Asiantuntijamme taitavat myös palvelumuotoilun sekä vuorovaikutteisen suunnittelun työtavat, joita voidaan soveltaa lähes missä hankkeessa tahansa.

Sitowise kehittämässä maiseman tietomallintamisen standardeja

Käytämme tietomallintamista kuhunkin suunnitteluvaiheeseen tarkoituksenmukaisella tavalla, ja kehitämme jatkuvasti ratkaisuja sekä toimintamalleja tietomallien tehokkaampaan käyttöön. Sitowisen asiantuntijat ovat mukana kehittämässä maisemasuunnittelun tietomallintamisen käytäntöjä ja ohjeita.

Tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyt näkyvät selvästi tehokkuudessa ja laadussa:

  • Se mahdollistaa tarkemman suunnittelun ja sen myötä laadukkaamman lopputuloksen.
  • Se helpottaa eri tekniikka-alojen välistä yhteistyötä.
  • Se luo edellytykset suunnitelmien monipuoliselle havainnollistamiselle.
maisemasuunnittelu on tärkeässä roolissa puistojen tunnelmanluonnissa
Kuva: Henri Luoma