Miksi valita Sitowise

Ekologisen maisemasuunnittelun huippuosaajat.
Luova visiointi ja asiantuntijuus kohtaavat.
Ekologisen vastuullisuuden edelläkävijä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Ekologinen maisemasuunnittelu etsii ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin

Ekologinen maisemasuunnittelu edistää ekologisten prosessien huomioimista rakennetussa ympäristössä. Palveluiden keskeisiä teemoja ovat luontopohjaiset ratkaisut, sinivihreä infrastruktuuri, ekosysteemipalvelut, kaupunkiluonnon monimuotoisuus, maaperän ekologia, dynaaminen kasvillisuus, vieraslajit, viherkerroin, sekä hiilijalan- ja kädenjälkien tarkastelu.

Viherrakennuttaminen
Image
Magnifying glass

Mitä on ekologinen maisemasuunnittelu?

 • Urbaanin resilienssin kehittämistä, eli rakennetun ympäristön sopeutumiskyvyn kehittämistä ilmaston muuttuessa ja sen toimintakyvyn turvaamista yhä äärevimmissä sääilmiöissä.
 • Ekologisten innovaatioiden toteuttamista ulkotiloissa, kuten esimerkiksi sinivihreän infrastruktuurin uusien työkalujen käyttämistä hulevesien hallinnassa.
 • Ihmisten luontosuhteen vahvistamista, mikä voi tarkoittaa vaikkapa asukasmäärältään kasvavan alueen kehittämistä siten, että luonnonmukaisuus on elämyksellinen osa ympäristöä ja virkistysalueet kestävät ja riittävät tulevaisuudenkin käyttäjämäärille.

Ekologisen maisemasuunnittelun palveluilla turvataan toimiva ympäristö tulevaisuudessakin

Ekologisten prosessien ymmärtämisellä ja integroimisella suunnitteluun on merkittävä rooli muutoskestävän maiseman ja rakennetun ympäristön toteuttamisessa. Sitowisen ekologisen maisemasuunnittelun tiimi kehittää ratkaisuja esimerkiksi ympäristön sopeutumiseksi ilmastonmuutokseen sekä ihmisten luontosuhteen vahvistamiseksi. Työnkuvaamme sisältyvät:

 • maiseman resilienssin sekä riskienhallinnan suunnittelu
 • ekosysteemipalveluiden selvitykset ja kehittäminen
 • luontopohjaiset ratkaisut (NBS) eri mittakaavoissa
 • sinivihreän infrastruktuurin selvitykset ja kehittäminen, esim. hulevesisuunnittelu
 • kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukeminen
 • hiilitaseiden sekä hiilijalan- ja kädenjäljen tarkastelu
 • kestävän ympäristörakentamisen ja maisemanhoidon suunnittelu
 • kestävän kasvillisuuden ja maaperän ratkaisut, esim. dynaaminen kasvillisuus, paahdelajit, vieraslajikartoitukset ja -strategiat.

Ekologisen maisemasuunnittelun palveluilla on merkitystä eri mittakaavoissa seudullisesta maisemanhoidosta julkisten ulkotilojen pihasuunnitteluun. Ekologinen maisemasuunnittelu on tärkeä osa kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta, infrastruktuurihankkeita, rakennusten ympäristöä, luontopalveluiden ja ekologisten innovaatioiden toteutusta sekä älykkäitä ratkaisuja.

Ekologinen maisemasuunnittelu ammentaa luovasta visioinnista ja asiantuntijuudesta

Ekologinen maisemasuunnittelu tarjoaa strategista suunnittelua selvityksistä ohjeisiin sekä konseptista muotoiluun ja toteutussuunnitteluun. Sitowisessä suunnittelun perustana on monialainen yhteistyö, vankka kokemus toteutetuista projekteista sekä ajankohtainen tieteellinen tutkimus Suomessa ja ulkomailla. Ekologisen maisemasuunnittelun tiimin toimintamalli pohjautuu research by designiin, jossa luova visiointi ja asiantuntijuus syventyvät käsi kädessä.

Me ideoimme ja suunnittelemme muutoskestävää maisemaa sekä turvaamme luonnon elinvoimaisuutta maan pinnalla, sen alla ja vesistöissä, kun rakennettu ympäristö tiivistyy.

Luovuutta ja asiantuntijuutta tiimiin tuo Suomen huipputason erikoisasiantuntijat, joiden erikoisalaa ovat esimerkiksi dynaaminen kasvillisuus, luontopohjaiset ratkaisut, ekosysteemipalvelut ja ilmastoresilienssin suunnittelu. Lisäksi tiimillä on käytössään Sitowisen monialainen osaaminen sekä laaja asiantuntijaverkosto. Yhteistyö mahdollistaa kokonaisvaltaisen ekologisten prosessien huomioimisen maisemasuunnittelussa.

Erityisosaamistamme on sovellettu esimerkiksi Herttoniemen aluesuunnitelman sekä Raide-Jokeri-hankkeen luonnon monimuotoisuuden tukemisessa, Tampereen Sellupuiston hulevesisuunnittelussa sekä Työpajanpihan ja Tukkutorinkujan toteutussuunnittelussa.

Ympäristö ja kestävä kehitys - avoimia työpaikkoja