Miksi valita Sitowise

Hallitsemme rakennuksen koko elinkaaren
Teemme yhteistyö laitevalmistajien ja järjestelmätoimittajien kanssa.
Huomioimme kaikki osa-alueet.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Rakennusautomaatiosuunnittelijat palveluksessasi

Rakennusautomaatiosuunnittelun palveluissa toimimme monipuolisesti erityyppisissä uudisrakennus- ja automaatiosaneerauskohteissa. Suunnittellun lisäksi rakennusautomaation valvonta ja konsultointi kuuluvat palveluihimme.

Rakennusautomaatiolla vaikutetaan rakennuksen sisäilmastoon, valaistukseen, energiankulutukseen, laitteiden ja rakennuksen käyttöikään sekä huollettavuuteen. Tavoitteenamme onkin huolehtia, että asiakkaamme automaatiojärjestelmä on aina optimoitu näiden tekijöiden suhteen, että integraatiot toimivat moitteetta eri järjestelmien välillä.

Huolehdimme, että asiakkaamme automaatiojärjestelmä on aina optimoitu huomioiden energiatehokkuus, sisäilmanlaatu, käytettävyys, huollettavuus, sekä toimiva integraatio eri järjestelmien välillä.

Rakennusautomaatiosuunnittelun lisäksi tarjoamme automaation valvonta ja konsultointi,  toiminnantarkastus- ja kuntotutkimuspalveluja rakennuksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Kohteitamme ovat niin pienet kuin suuretkin asuinrakennukset, palvelurakennukset, liike- ja toimistorakennukset sekä teollisuusrakennukset.

Rakennusautomaation ammattilaiset apunasi hankkeen alusta loppuun

Rakennusautomaatiosuunnittelussa määrittelemme tilojen käytön edellyttämät olosuhteet ja ratkaisemme kiinteistön taloteknisten järjestelmien oikeanlaisen ja energiatehokkaan toiminnan.

Suunnittelutyöryhmämme tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien laitevalmistajien sekä järjestelmätoimittajien kanssa osallistuen käyttöönottoihin, koulutuksiin sekä tuotekehityksiin. Ylläpidämme ammattitaitoamme jatkuvasti taataksemme sen, että suunnittelemamme pysyvät ajan tasalla muuttuvien säännösten ja kehittyvän automaatioteknologian kanssa.

Olemme tunnettuja laadukkaista ja kaikki osa-alueet huomioivista suunnitelmistamme. Laadukas suunnittelu sujuvoittaa erityisesti rakentamisen aikaista toimintaa ja kiinteistön käyttöönottoa.

Teemme rakennusautomaatiosuunnittelun aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja muiden hankkeeseen osallistuvien suunnittelualojen kanssa. Yhteistyöllä kaikkien hankkeeseen osallistuvien kanssa saavutetaan parhaat lopputulokset, joissa ratkaisut ovat energiatehokkaita, toimivia ja helppokäyttöisiä.

Automaation valvonnalla varmistetaan asiakkaan etu

Automaation valvonnan ja konsultoinnin palveluissa rakennusautomaatioasiantuntijamme valvovat urakan aikana asiakkaan etua ja huolehtivat suunnitelmien mukaisen toteutuksen valvonnasta työmaalla.

Automaatiovalvojana toimimme automaatiourakan laadunvalvojana huolehtien siitä, että automaatiourakka toteutuu sovitussa aikataulussa asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Automaatioon perehtyneen asiantuntijan suorittamalla valvontatyöllä varmistetaan, että urakoitsijan toteutus vastaa teknisesti, laadullisesti ja energiatehokkuuden osalta asiakkaan toiveita.

Automaation valvonnalla varmistetaan, että urakoitsijan toteutus vastaa teknisesti, laadullisesti ja energiatehokkuuden osalta asiakkaan toiveita.

Rakennuksen energiatehokkuus ja taloteknisten laitteiden toiminnan varmuus ovat pitkälti komponenttivalintojen ja automaatiojärjestelmän toteutuksen varassa. Asiantuntevat automaatiovalvojamme kykenevät vaikuttamaan rakennusautomaatiojärjestelmän käytettävyyteen ja tekniseen toteutukseen sekä varmistamaan, että urakoitsija toteuttaa järjestelmän rakennusautomaatiosuunnitelmien mukaisesti.

Ehkäisemme rakennuksen käytönaikaisia ongelmia

Automaatiourakan valvonnan suunnittelemme huolellisesti jo ennen työn aloitusta ja dokumentoimme vaihe vaiheelta, millä takaamme laadunvalvontaprosessin taaksepäin jäljitettävyyden.

Automaatiourakan laadun varmistamme puuttumalla virheisiin, puutteisiin ja ongelmiin välittömästi niiden ilmetessä työmaalla. Huolellisella valvontatyöllä vähennämme huomattavasti rakennuksen käyttöaikana ilmenevien ongelmien ja huoltoa vaativien laitevikojen määrää.