Miksi valita Sitowise

Hallitsemme myös haastavat kalliorakennustyömaat.
Monialaisuus on vahvuutemme.
Meiltä löytyy kaikki tarvittavat pätevyydet .
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Taloudellista, turvallista ja tehokasta kalliotilojen rakentamista

Rakentaminen siirtyy enenevässä määrin tulevaisuudessa maanalaiseen rakentamiseen ja toimintaan. Suurin osa kaivoksista toteutetaan maanalaisina, myös liikenneväylät, pysäköintilaitokset, vesien puhdistuslaitokset ja monet muut tilat sijoitetaan jatkossa kallioperään. Maanalainen rakentaminen mahdollistaa luonto- ja maisemakohteiden säilymisen seuraaville sukupolville. Myös olemassa olevat vanhat kalliotilat vaativat saneerausta elinkaarensa jatkamiseksi tai käyttötarkoituksen muuttamiseksi alkuperäisestä.  

Koemme tärkeimmäksi voimavaraksemme vahvan asiantuntemuksemme, jonka tuomme hankkeisiin niiden sujuvan etenemisen varmistamiseksi.

Hyvässä ja avoimessa hengessä tilaajien ja hankkeiden muiden palvelutuottajien kanssa yhteisenä tehtävänämme on saavuttaa hankkeille asetetut tavoitteet, edistää taloudellisesti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti toteutettavia projekteja, sekä varmistaa teknisten, eettisten ja ympäristöllisten vaatimusten toteutuminen. 

Kalliotilojen rakennuttamista kivenkovalla kokemuksella

Erikoisosaamistamme ovat erilaisten vaativien kalliotilojen rakennuttamistyöt, mukaan lukien työmaavalvonta ja turvallisuusvalvonta. 

Meillä on laaja-alainen rakennetun ympäristön asiantuntemus sekä toimiva yhteistyöverkosto, joiden avulla voimme tarjota kaikki asiakkaan rakennushankkeessaan tarvitsemat palvelut. Kokoamme hankkeisiin ammattitaitoisen projektiryhmän varahenkilöjärjestelyineen, millä varmistamme hankkeiden sujuvan ja häiriöttömän etenemisen. Tarvittaessa yrityksellämme on tarjota myös eri alojen asiantuntijoita tukemaan projektiorganisaation työskentelyä.
Valvoja työssään

Olemme avustaneet niin tilaaja-, ja suunnittelu- kuin urakoitsijaorganisaatioita. Asiakaskuntaamme on kuulunut Suomessa ja ulkomailla muun muassa energiayhtiöitä, vesihuoltoyhtiöitä, kalliorakennus- ja urakointiliikkeitä, suunnittelutoimistoja sekä kaivosyhtiöitä ja laitevalmistajia.

Työtämme ohjaa ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidut toiminnanohjausjärjestelmät.