Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen suunnittelu alkoi vuonna 2018 Sitowisen toteuttamalla rakennettavuusselvityksellä.

Kallioparkin maanalaisten tilojen laajuus tulee olemaan yli 60 000 bruttoneliötä ja louhittavien tilojen tilavuus lähes 300 000 kuutiota. Tilat suunnitellaan noin 1600 autolle ja yli 3300 hengen väestönsuojalle. Autopaikoista puolet varustetaan sähköauton latausmahdollisuudella. Syksyllä 2022 käynnistyivät ensimmäisen ajotunnelin maarakennustyöt.

Sitowisellä on laaja vastuu kallioparkin suunnittelusta. Lupasuunnittelua on ollut keskivertoa enemmän, koska kallioparkki vaatii huomattavan monta rakennus- ja maisematyölupaa. Kallioteknisesti alueen tekee haastavaksi sijainti Länsimetron ja meren välissä. Lisäksi alueen kallioperässä on useita heikkousvyöhykkeitä, jotka on huomioitava suunnittelussa, jotta ne vaikuttaisivat louhintaan mahdollisimman vähän.

Alueen liikenne- ja katusuunnittelussa kiinnitetään paljon huomiota koko Keilaniemen ja sen lähiympäristön liikenteen sujuvuuteen. Kulkuyhteyksien toimivuustarkastelut aloitettiin jo kaavoitusvaiheessa, ja tarkasteluja on päivitetty suunnittelun edetessä.

Sitowise on mukana laajalla palvelutarjonnallaan monissa alueen rakennushankkeissa, mikä tuo etua hankkeen tilaajalle.

  • Tilaaja:
    YIT Oyj
  • Toteutusajankohta:
    2018-2026