Miksi valita Sitowise

Tietomallinnus tehostaa suunnittelua.
Valtakunnallinen, mutta paikallinen.
Vastuullisuus on toimintamme ytimessä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kunnallistekniikan kovimmat osaajat

Osaamisemme nojaa hyvin koulutettuun, työstään innostuneeseen henkilöstöön ja parhaisiin työvälineisiin. Hallitsemme infrastruktuurin tietomallinnuksen sekä eri tekniikka-aloja yhdistävien mallien käytön ja tuottamisen. Katusuunnittelun sekä alue- ja kunnallistekniikan asiantuntijamme palvelevat ympäri Suomen lukuisilla paikkakunnilla. Koko maan kattavalla verkostollamme olemme Suomen johtava kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden tuottaja. Työtämme koko Sitowisessä ohjaa toimiva laatujärjestelmä, jolla on ISO 9001 -sertifikaatti.

Palvelumme toimivat valtakunnallisesti ja usein projekteissa voidaan hyödyntää suunnittelijan paikallistuntemusta.

vesihuoltoverkostot rakennetaan muun infran mukana

Katusuunnittelua sekä alue- ja kunnallistekniikkaa moniin kohteisiin

Yleissuunnitelmat

Laadimme kunnallistekniikan ja liikennejärjestelyjen yleissuunnitelmia osana alueiden asemakaavatyötä. Yleissuunnitelma ohjaa myöhempiä suunnitteluvaiheita ja määrittää lähtökohdat alueiden tarkemman mittakaavan suunnittelulle.

Katu- ja rakennussuunnitelmat

Katu- ja rakennussuunnitelmien laatiminen on monipuolista ja vaativaa suunnittelutyötä. Niihin sisältyvät kaikki infrasuunnittelun osa-alueet, kuten liikennesuunnittelu, maisema- ja ympäristösuunnittelu, pohja- ja taitorakenteiden suunnittelu, vesihuoltosuunnittelu, valaistussuunnittelu, teknisten verkostojen ja johtosiirtojen suunnittelu.

Katu- ja rakennussuunnitelmat muodostavat toimintamme vahvan ytimen. Kunnallistekniikan suunnittelija vastaa eri suunnittelualojen yhteensovituksesta ja kokonaisuuden koordinoinnista. Onnistuneeseen ja laadukkaaseen lopputulokseen päästäkseen kunnallistekniikan suunnittelijan tulee osata ottaa huomioon erilaisten teknisten näkökohtien lisäksi sekä asiakkaan että lukuisten sidosryhmien tarpeet ja tavoitteet.

Kunnallistekniikan suunnittelija vastaa eri suunnittelualojen yhteensovituksesta ja kokonaisuuden koordinoinnista.

Projektinjohto ja konsultointi kunnallisteknisissä hankkeissa

Tar­joam­me ko­ke­nei­ta pro­jek­tin­joh­ta­jiam­me vaa­ti­vien kau­pun­ki­koh­tei­den pro­jek­ti­pääl­li­kök­si ja laa­dun­var­mis­ta­jak­si. He pystyvät johtamaan vaativien kohteiden suunnittelua ja konsultoimaan asiakkaitamme mitä erilaisimmissa ongelmatilanteissa. Suunnittelukonsultin monipuolinen kokemus erilaisista hankkeista erilaisissa kohteissa antaa hyvät lähtökohdat vaihtelevissa tilanteissa toimimiseen.

Tarvittaessa taustavoimana ovat koko Sitowisen leveät hartiat ja monialaiset asiantuntijat kulloiseenkin tilanteeseen.

Katusuunnittelun suunnitteluohjeet

Suunnitteluohjeiden laadinnassa tarvitaan alan parasta osaamista. Olemme mukana muun muassa Katu2020-suunnitteluohjeen laadinnassa.

Image
ikoni dig in to

Routa-järjestelmällä tehoa kunnossapidon vaiheisiin!

Routa-järjestelmällä voidaan tehostaa työn toteuttamista ja automatisoida kaikkien työvaiheiden dokumentointia. Jäljestelmä on suunniteltu erityisesti liikkuvan työn tiedonhallintaan. Sen avulla tiedonsiirto nopeutuu ja virheet vähenevät koko ketjun osalta. Routaa hyödynnetään esimerkiksi teiden talvihoidossa tai kunnossapidon raportoinnissa. Tutustu Routaan!