Muotoilu on työkalu ja filosofia, johon investointi kannattaa

Meillä Sitowisellä muotoilu nähdään laajempana ja inklusiivisena luovien visuaalisten alojen osaajayhteisönä. Tätä yhteisöä kutsumme nimellä Sitowise Design.

Sitowise Design -yhteisö on monialainen - kuten Sitowisekin. Siihen kuuluu muotoilijoiden lisäksi muun muassa maisema-arkkitehtuurin, virtuaalimallien ja vuorovaikutuksen ammattilaisia sekä digitaalisten keihäänkärkialojen osaajia.

Toimimme loppukäyttäjän tulkkeina ja puolestapuhujina, olemmepa suunnittelemassa paikkatietopohjaista käyttöliittymää, valaisinpylvästä tai kiertotalouden kilpailukyvyn kehittämistä. Design meets every day urban life.

Painotamme ihmislähtöisyyttä ja muotoiluajattelun demokratisointia tyypillisesti insinööripainoisella toimialallamme. Käytämme laadullisen tutkimuksen menetelmiä ja räätälöityjä osallistavia työpajoja. Haluamme toimia loppukäyttäjän tulkkeina ja puolestapuhujina, olemmepa suunnittelemassa paikkatietopohjaista käyttöliittymää, valaisinpylvästä tai kiertotalouden kilpailukyvyn kehittämistä.

Muotoiluajattelua soveltaen vastaamme projektin teknistaloudellisiin tavoitteisiin ja käyttäjätarpeisiin ennakkoluulottomilla tavoilla. Tuloksena on mahdollista löytää oivaltavia uusia näkökulmia ja siten luoda lisäarvoa. Näemme muotoilun työkaluna ja filosofiana, johon investointi kannattaa.

Tavoitteenamme on luoda älykästä ja kestävää kaupunkiympäristöä, joissa ihmisten on hyvä asua ja elää.

Vahvuutena monialaisuus

Suunnittelemme ratkaisuja asiakkaidemme haasteisiin sekä fyysisessä että digitaalisessa ympäristössä, jotka usein nivoutuvat saumattomasti yhteen. Sitowise Designin vahvuutena on, että toimimme läheisessä yhteistyössä yrityksemme monien eri alojen asiantuntijoiden kanssa, jolloin kykenemme tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja asiakkaidemme projekteissa. Esimerkiksi arkkitehtimme työskentelevät tiiviissä yhteistyössä rakenne- ja liikennesuunnittelijoiden kanssa, jolloin voimme tarjota koko sillan suunnittelun samalta luukulta.

Toimimme sekä strategisten selvitystöiden, ennakoivan konseptisuunnittelun että konkreettisten alusta-loppuun suunnittelu- ja kehitysprojektien tasoilla. Tavoitteenamme on luoda älykästä ja kestävää kaupunkiympäristöä, jossa ihmisten on hyvä asua ja elää.

Sitowise Design - yhteystiedot

Kuva
Suvi Saastamoinen
Suvi
Saastamoinen
Vanhempi suunnittelija, ryhmäpäällikkö
Maisemasuunnittelu, laaja-alainen maisemasuunnittelu ja design
+358 20 747 6505