Tapiolan aluetta Espoossa kehitetään nopealla tahdilla. Yhtenä projektina on ollut Ainoan kauppakeskuksen laajennus ja uuden bussiterminaalin rakentaminen. Väliaikaisen opastuksen avulla vierailijat löytäisivät Tapiolan uusiin bussiterminaaleihin rakentamisen takia jatkuvasti muuttuvassa ja sokkeloisessa ympäristössä. 

Bussiterminaali aloitti toimintansa hieman valmistumisensa jälkeen, vaikka terminaalin päälle rakentuvassa Ainoan laajennusosassa työt edelleen jatkuivat. Sen takia asiakkaamme LähiTapiola tarvitsi väliaikaisen opastusjärjestelmän kauppakeskuksessa vierailevien vieraiden ja matkailijoiden tueksi.

Selvitimme yhdessä asiakkaan kanssa opastettavan alueen laajuutta ja tutkimme rakennusaikaisia reittisuunnitelmia. Tämän lisäksi analysoimme reittejä kävelemällä ja kartoittamalla opasteiden tulevia sijainteja sekä niissä olevan informaation tarpeita. Tiimimme koostui palvelumuotoilijasta, graafisesta suunnittelijasta ja liikennesuunnittelijasta. 

Tuloksena syntyi väliaikainen opastusjärjestelmä, joka sisältää jokaisen opasteen suunnittelun. Visuaalisen ilmeen inspiraationa toimi Ainoan visuaalinen identiteetti ja HSL:n ikonit ja värit, luoden näin selkeän mutta erottuvan opastuksen. 

Väliaikaisen opastuksen hyödyt:

 • Liikennejärjestelyjen muutosten sekä rakennus- ja kunnossapitotöiden aikana saattaa olla tarpeen uudelleenreitittää jalankulkijoiden liikkuminen alueella.
 • Väliaikaisella opastuskonseptilla voidaan arvioida käyttäjien tarpeita nopeasti ja näin toteuttaa ko-konaisvaltainen ratkaisu muutoksen ajaksi. 
 • Perusteellinen konsepti on kattava, erottuva ja selkeä. Se auttaa ihmisiä löytämään helposti etsimänsä muuttuvassa ympäristössä.
 • Tilaaja:
  LähiTapiola
 • Toteutusajankohta:
  2019
 • Kuvaus:
  Kauppakeskus Ainoan väliaikainen opastus
 • Sijainti:
  Espoo