Miksi valita Sitowise

Infran rautaiset ammattilaiset käytössäsi.
Meiltä löytyy kaikki tarvittavat pätevyydet.
Vuosikymmenien kokemuksella parhaaseen lopputulokseen.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Riskejä vähentävää valvontaa kokemuksella ja pätevyydellä

Valvontamme perustuu järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, jossa laadunvarmistaminen on mallitöiden, työvaihetarkastusten ja laadunvarmistuskokeiden avulla keskeisessä roolissa. Suoritamme urakan vastaanotto- ja loppudokumentaation tarkastukset. Huolehdimme myös takuutarkastuksista ja valvomme takuukorjauksia. Valvontaorganisaatiomme koostuu eri alojen asiantuntijoista.

Erityisosaamiseemme kuuluu maa- ja kalliorakentamisen sekä silta- ja taitorakenteiden valvonta.  

Valvontasuunnitelma 

Ilman suunnitelmaa työ ei voi edetä suunnitelmallisesti. Suunnittelemme valvontatyön toteutuksen, ja varmistamme, että valvonnassa on oikea määrä resursseja käytössä oikeaan aikaan. Valvontasuunnitelmassa huomioimme myös kohteen erityispiirteet, tarvittavat malli- ja työvaihetarkastukset sekä laadunvarmistukset.  

Työmaakäynnit ja dokumentointi 

Suoritamme koko työmaan ajan säännöllisiä valvontakäyntejä kohteessasi. Työmaavalvontakäynneillä kuvaamme kohteesi keskeisiä työvaiheita ja laadimme sinulle raportin käynneistä. Meiltä saat myös tarvittavat virhe- ja puuteluettelot käyttöönotoista. Hyvä dokumentointi ja nykyaikaiset sähköiset työkalut helpottavat tiedon kulkua työmaavaiheessa, kertovat kuinka työ suoritettiin ja auttavat mahdollisissa työmaan tai takuun aikana esiin tulevissa häiriötilanteissa.

Palvelua asiakkaan tarpeiden mukaan

Palvelun sisältö ja laajuus määritellään ja sovitaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti. 

Meillä on laaja-alainen rakennetun ympäristön asiantuntemus sekä toimiva yhteistyöverkosto, joiden avulla voimme tarjota kaikki asiakkaan rakennushankkeessaan tarvitsemat palvelut. Asiakkaitamme on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

Kokoamme hankkeisiin ammattitaitoisen projektiryhmän varahenkilöjärjestelyineen, millä varmistamme hankkeiden sujuvan ja häiriöttömän etenemisen. Tarvittaessa yrityksellämme on tarjota myös eri alojen asiantuntijoita tukemaan projektiorganisaation työskentelyä.