Miksi valita Sitowise

Vuosikymmenten kokemus pohjavesistä.
Sitowisen monialainen osaaminen hyödynnettävissä.
Vastuullisuus on toimintamme ytimessä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Pohjavesi liittyy moniin erityyppisiin hankekokonaisuuksiin, ja se joudutaan ottamaan huomioon lähes kaikessa maan alle ulottuvassa rakentamisessa. Rakentamisen lisäksi pohjavedet näyttelevät merkittävää roolia muun muassa vesivarojen hallinnassa, luonnonympäristön säilyttämisessä ja puhtaan juomaveden turvaamisessa.

Pohjavesien hallinta rakennushankkeissa, vedenhankinnan suunnittelu, pohjaveden pilaantuminen ja kunnostus, rakentamisen vaikutus pohjaveteen – näihin ja lukuisiin muihin asiakkaidemme kysymyksiin ja ongelmiin pohjavesiasiantuntijamme etsivät vastauksia.

Pohjaveden asiantuntijat

Pohjavesiasiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus erilaisista tutkimus- ja suunnittelutoimeksiannoista. Osaajajoukossamme on kattavasti muun muassa pohjavesi-, maaperä- ja kallioperägeologeja sekä eri suunnittelualojen asiantuntijoita. Tarvittaessa laajennamme osaamistamme yhteistyössä Sitowisen muiden asiantuntijapalveluiden kanssa ratkoaksemme monialaisia pohjaveteen liittyviä kysymyksiä.

On kyse maa- tai kalliopohjavedestä, puhtaasta tai pilaantuneesta pohjavedestä suunnittelijamme pystyvät auttamaan pohjaveden laatuun, määrään, virtaussuuntiin ja pohjavesivaikutuksiin liittyvien asioiden ratkaisemisessa kaikkialla Suomessa. Tutkimuksia tehdään ympäri vuoden. Asiantuntijoidemme pitkä ja monipuolinen kokemus takaavat hankkeen koosta riippumatta kustannustehokkaat ratkaisut.

Rakennuttamisen tietomallipalvelut

Pohjavesipalvelumme moniin tilanteisiin

Teemme pohjavesiselvityksiä, -tutkimuksia ja -suunnittelua vesihuollon varmistamiseen, pohjaveden hallintaan rakennushankkeissa sekä ympäristöön ja kaavoitukseen liittyvissä toimeksiannoissa.

Tarjoamme pohjavesipalveluita yksityisille yrityksille, kunnille ja kaupungeille sekä valtion toimijoille.

Näillä palveluilla voimme auttaa asiakkaitamme:

 • pohjaveden hallinta rakennushankkeissa: mm. pohjaveden hallintasuunnitelmat
 • pohjaveden virtausmallinnus
 • pohjavesivaikutusarviot
 • maankäytön suunnittelu, pohjavesi ja kaavoitus: pohjavesiolosuhteiden selvitys ja vaikutusarvioinnit
 • vedenhankintatutkimukset: pohjaveden ja tekopohjaveden hankintaan liittyvät selvitykset, maastotutkimukset ja rakennetulkinnat.
 • pohjavesitarkkailut, suunnittelu ja toteutus
 • maastotutkimukset, näytteenotto, mittaukset
 • pohjaveden laatuun ja määrään liittyvät pohjavesiselvitykset: pohjavesikemia, pilaantunut pohjavesi, päästölähdeselvitykset, pohjaveden virtausselvitys, vuotovedet ja talousveden laatuselvitykset
 • pohjaveden suojelusuunnitelmat
 • kaatopaikkojen pohjaveden hallinta
 • maa- ja kiviainestenottoon liittyvät pohjavesiselvitykset
 • lupa-asiat: vesilain mukaiset lupahakemukset, ympäristölupahakemukset sekä lausunnot ja vastineet
 • energiakaivot
 • kaivosuunnittelu
 • pohjaveden havaintoputkien suunnittelu.