Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Sitowisen varsinainen yhtiökokous päätti 25.4.2023 hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Yhtiön osakasluettelon omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että myös hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ja ne osakkeenomistajat, joiden omistukset liputussäännökset huomioon ottaen tulisi laskea yhteen, otetaan huomioon.

Nimitystoimikunnan koolle kutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Sitowise Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan  jäsenet 

Sitowise Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti

  • Juhana Kallio, Intera Partners,
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder,
  • Claes Murander, Lannebo Fonder, sekä
  • Eero Heliövaara, Sitowisen hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys