Miksi valita Sitowise

Olemme tunnettu ja arvostettu logistiikkaselvitysten laatija.
Hallitsemme koko kuljetusjärjestelmän kaupunkilogistiikasta valtakunnallisiin strategioihin.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Alue- ja citylogistiikka

Kaupunkilogistiikka tuo oman mausteensa kuljetusketjun loppupäähän, kun jakelu tehdään ahtaissa ja ruuhkaisissa olosuhteissa. Citylogistiikka ja "last mile"-haasteet ovat meille tuttuja - olemmehan suunnitelleet kaupunkilogistiikkaa monissa maamme suurimmista kaupungeista.

Toteutamme liikennejärjestelmäsuunnitelmiin liittyviä logistiikkaselvityksiä ja alueellisia logistiikkaselvityksiä. Citylogistiikassa tarjoamme seuraavia palveluja: benchmarking-tutkimukset ratkaisujen soveltuvuudesta eri kaupunkeihin, citylogistiikan arviointi- ja suunnittelutyöpajat, toimintakonseptien ja liiketoimintamallien laatiminen, yhteistoiminnan organisointi ja toteuttamisen ohjelmointi sekä pilottihankkeiden koordinointi.

Tavaraliikenteen ja toimintaympäristön selvitykset

Logistiikkatiimillemme on kerääntynyt laaja kokemus tavaraliikenteestä, kuljetusalasta ja liikennejärjestelmästä.

Olemme olleet mukana lukuisissa tavaraliikenteen ja toimintaympäristön selvityksissä: Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikkaselvitys, Vaasan seudun teollisuusraideselvitys, Etelä-Suomen logistiikkajärjestelmän visiotyö, MAL 2019 logistiikkaselvitys, Raskaan liikenteen taukopaikkojen optimointi ja selvitykset, Fin-Est-Link (Cargo Transport Scenario), Tiekuljetusalan tulevaisuuskatsaus, Ajo- ja lepoaikasäädösten vaikutukset, Ilmastonmuutos ja tavaraliikenne, Verkkokauppatutkimus jne.

Kuva
Päästövähennystavoitteet asettavat kuljetusten ja logistiikan päästöt suurennuslasin alle.


Tavaraliikenteen päästömallit

Tavaraliikenteen päästöihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Päästövähennystavoitteet, tulevat ympäristöstandardit ja arvomaailman muutos asettavat kuljetusten päästöt suurennuslasin alle.

Tarjoamme päästöjen laskentaa kuljetuksille ja toimitusketjuille. Laskenta voidaan tehdä myös koskien määrätyn sataman tai maantieteellisen alueen kuljetuksia. Niissä voidaan tarkastella myös toimitusketjujen ja logistiikan kehittämisen, kaluston vaihtamisen ja infrastruktuurin parantamisen vaikutuksia päästöihin.

Alueelliset päästölaskennat voidaan toteuttaa vaikkapa sataman tai maakunnan alueella. Päästötavoitteet ja ympäristöarvot ovat monelle toimijalle tärkeitä, ja tarkkojen lukujen valossa vaihtoehtojen vertailu sekä päätöksenteko helpottuu. Meillä on erityisosaamista meriliikenteen päästöjen laskemiseen.

Logistiikkakeskukset

Tarjoamme logistiikkakeskusten, tavaraliikenneterminaalien ja satamien selvityksiä, tulevaisuuden skenaarioita strategiatyöhön, liiketoimintasuunnitelmia ja toteuttamisohjelmia sekä logistiikkakeskuksiin liittyviä mallinnus- ja tietopalveluja.

Logistiikan kansainvälinen tutkimus ja kehitys

Olemme olleet mukana esimerkiksi EU:n komission rahoittamissa hankkeissa kuten SuperGreen (Supporting EU’s Logistics Action Plan On Green Corridors’ Issues). Lisäksi tarjoamme palveluita muun muassa kansainvälisille yrityksille.

Monipuoliseen asiakaskuntaamme kuuluu ministeriöitä, väyläviranomaisia, EU:n komissio, alueviranomaisia, kaupunkeja, kuntia, satamia, yrityksiä sekä kuljetus- ja logistiikka-alan järjestöjä. Räätälöimme palvelumme kuhunkin tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi.