Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen -hankkeen toimenpiteet olivat kalalajittelun ja logistiikan parantaminen sekä kalasaaliiden kaupankäyntiin tarvittavan ennakkotiedon ja digitaalisen järjestelmän selvittäminen. Hanke pyrkii edistämään Itä-Suomen kalatalouden logistiikan kehittymistä, jotta kaikkia kalajakeita ja sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää kannattavammin. Sitowise laati hankkeeseen selvityksen Itä-Suomen kalatalouden logistiikasta.

Selvityksen tavoitteena oli hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja mallintaa Itä-Suomen kalatalouden optimoituja kuljetusverkostoja ja todentaa kustannussäästöjä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, kuinka älykkään logistiikan digitaaliset ratkaisut soveltuvat Itä-Suomen kalatalouteen huomioiden luonnonvara-alan haasteet.

Työssä kuvatiin ja mallinnettiin vaihtoehtoisia logistiikkakonsepteja ja toimintamalleja paikkatietoanalyyseinä. Vaihtoehdoista laskettiin kuljetuskilometreihin perustuvat tunnusluvut, jolla niitä verrattiin keskenään. Lisäksi työssä kuvattiin kalatalouden digitaalisen järjestelmän konsepti ja tiekartta. Selvityksen tuloksilla voidaan edistää Itä-Suomen kalatalouden kehittymistä tulevaisuudessa.

  • Tilaaja:
    Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK)
  • Toteutusajankohta:
    2022