Liikenne on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. Se muodostaa Suomessa noin viidenneksen hiilidioksidipäästöistä. Liikenteelle on asetettu hiilidioksidipäästötavoitteet, joiden mukaisesti kotimaan liikenteessä tavoitellaan 50 prosentin vähennyksiä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen hiilineutraalisuus on puolestaan määränpäänä vuoteen 2045 mennessä.

Vaikuttavia keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Me autamme yhteiskunnan avaintoimijoita löytämään vaikuttavimmat keinot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarjoamalla liikenteen ilmastovaikutuksiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Teemme päästöskenaarioita ja -laskureita sekä arvioimme tavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden vaikutuksia muuttuvissa tulevaisuudennäkymissä.

Laskemme nykytilanteen hiilidioksidipäästöjä ja teemme arvioita tulevaisuuden kehityskaarista. Tuotamme laskureita, joiden avulla on mahdollista arvioida itse erilaisia kehityssuuntia.

Autamme toimenpiteiden valinnassa ja uusien käyttövoimien soveltuvuuden arvioinnissa. Asiakkaitamme ovat kunnat ja kaupungit, maakunnan liitot, ELY-keskukset, viranomaiset sekä ministeriöt.

Palvelutarjontaamme kuuluu

  • alueelliset päästölaskennat
  • kuljetusketjujen päästölaskenta
  • päästölaskurit
  • liikenteen päästöskenaariot ja -ennusteet
  • päästövähennystoimenpiteiden arviointi
  • hankkeiden päästövaikutusten arviointi
  • lataus- ja jakeluverkostojen tarkastelut
  • käyttövoimien soveltuvuuden arviointi
  • liikenteen digitaaliset ratkaisut.