Olemme tuottaneet kokonaispäästömallin ja päästövertailumallin Suomen kansainvälisen meriliikenteen tavarakuljetusten päästöjen, niiden ulkoisten kustannusten sekä polttoaineen kulutuksen ja polttoainekustannusten laskentaan. Lisäksi mallit auttavat seuraamaan kehityksen trendejä ja laatimaan erilaisia päästöskenaarioita.

Meriliikenteen päästömallit on luotu asiantuntijoiden, erityisesti merenkulkualan viranomaisten ja niiden sidosryhmien käyttöön. Mallit sisältävät tietoa satamapäästöistä lähtö- ja määräsatamissa sekä koko merimatkan päästöistä merialueittain Suomen ja ulkomaan satamien välillä.

Ensimmäiset versiot meriliikenteen päästömalleista valmistuivat jo vuonna 2009. Tästä eteenpäin mallien tietosisältöjä on rikastettu säännöllisesti esimerkiksi aikasarjojen, alustyyppien ja merialueiden osalta.

Uusin päivitys on keväältä 2018, jolloin lisättiin vuosien 2016 ja 2017 liikennemäärät sekä tehtiin teknisiä päivityksiä. Malleja päivitetään jatkossakin tulevien vuosien liikennetiedoilla ja päästölaskelmilla.

  • Tilaaja:
    Traficom ja Väylävirasto
  • Toteutusajankohta:
    2005-2018
  • Kuvaus:
    MERIMA - Meriliikenteen päästölaskentamalli Suomen kansainvälisille merikuljetuksille