Energiaremontti pienentää hiilijalanjälkeäsi ja kasvattaa varallisuuttasi

Vihreä korjausrakentaminen tarkoittaa tähtäämistä kiinteistön päästöjen vähentämiseen erilaisilla energiatehokkuutta parantavilla ratkaisuilla. Oppaassa käydään läpi energiatehokkuuden parantamista muun muassa arkkitehtuurin, rakennetekniikan ja LVI-tekniikan näkökulmista. Lisäksi esitellään vihreän korjausrakentamisen rahoitusta: millaiset seikat vaikuttavat korjausrakentamisen rahoituksen saamiseen. 

Lataa opas ja katso vinkit kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi!

Maksuton Järjen ääni -opas tarjoaa runsaasti ajankohtaista tietoa ja käytännön vaihtoehtoja erilaisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi. Oppaassa käydään kiinteistö läpi ulkoa sisälle, ikkunoista ilmanvaihtoon.
järjen ääni vihreä korjausrakentaminen energiaremontti

Suurin osa kiinteistön koko elinkaaren päästöistä syntyy vasta käyttövaiheessa. Eniten päästöjä aiheuttaa lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen sekä kulutussähkön tuottamiseen käytetty energia. Rakennuksen hiilijalanjälkeen voidaankin vaikuttaa tehokkaimmin puuttumalla energiankulutukseen, hukkaenergiaan sekä mahdolliseen energian tuottamiseen kiinteistössä. 

korjausrakentaminen energiaremontti

Järjen ääni -oppaaseen on kerätty ajankohtaista tietoa ja erilaisia vaihtoehtoja kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi. Kiinteistö käydään läpi ulkoa sisälle, ikkunoista ilmanvaihtoon. Kiinteistöt ovat yksilöllisiä, joten on pohdittava, mitkä ratkaisut palvelevat parhaiten omaa kiinteistöä. Voisiko julkisivuja eristää paremmin, tai sopisiko katolle aurinkopaneeleja? Voitaisiinko piharemontin yhteydessä asentaa sähköautojen latauspisteitä? 

Vihreä korjausrakentaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, sillä monet energiaremontista eniten hyötyvät rakennukset ovat juuri saavuttamassa peruskorjausiän. Remonttiin voi sulavasti sisällyttää energiatehokkuutta lisääviä elementtejä ilman, että hintalappu kasvaa. Korjausremontteihin saa rahallista tukea huomattavasti helpommin, kun remonttiin sisällyttää energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Vaikka laajemmassa remontissa kokonaiskustannukset kasvavat, hinta pysyy kuitenkin kiinteistön omistajalle kannattavana.

Asiantuntijaoppaan ovat laatineet Rakennuttajakaari ja Sitowise. Lataa Järjen ääni 2 -opas täältä

Yhteystiedot

Kuva
Sitowisen The Smart City Morning Talks -tapahtuma järjestettiin 3.11.

Vihreä korjausrakentaminen olisi Suomelle selkeä vientituote

Syksyn viimeisen The Smart City Morning Talks -tapahtuman yhteydessä julkaistiin Sitowisen ja sen tytäryhtiön Rakennuttajakaaren toteuttama Järjen ääni -opas. "Vihreä korjausrakentaminen on nyt megatrendi ja meidän sekä tulevien sukupolvien isoin haaste globaalisti, toteaa Tuomas Pakka Rakennuttajakaarelta.