Miksi valita Sitowise

Suomen johtava raitiotiesuunnitteluyritys.
Vankka kokemus raideliikennejärjestelmien turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.
Monialainen suunnitteluyritys tuo leveän osaamisen raideliikennehankkeisiin.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kaupunkiraideliikenteen muodoista Sitowisen osaaminen kattaa molemmat: olemme sekä raitiotiesuunnittelun että metrosuunnittelun ammattilaisia.

Raitioliikenne on kehittyvien kaupunkialueiden liikennemuoto. Se on usein seuraava vaihtoehto silloin, kun joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat ylittäen linja-autoliikenteen välityskyvyn. Raitioliikenne on myös ympäristöystävällisempää ja sen käyttäminen on helppoa - jokainen näkee ratikan raiteet ja tietää mistä se kulkee!

Ratikkasuunnittelu ja metrosuunnittelu palvelevat kaupunkiraideliikennettä.

Kaupunkiraideliikenne on alan johtavien asiantuntijoiden käsissä

Olemme olleet mukana useissa pikaraitiotie- ja metrohankkeissa aina yleissuunnittelusta rakentamiseen ja käyttöönottoon asti. Hallitsemme myös Helsingin kantakaupungin raitiotieinfran suunnitteluun ja kunnossapitoon liittyvät erityispiirteet. Raitiotien ja metron liikennöintiin liittyvät asiat ovat meille intohimo. Sujuva ja palveleva liikennöinti perustelevat raitiotien ja metron olemassaolon asukkaille ja päättäjille.

Vankka kokemuksemme riskienhallinnasta sekä raitiotie- ja metrojärjestelmien turvallisuuden kehittämisestä tuovat lisäarvoa asiakkaillemme.

raideliikenne on ympäristöystävällinen kulkumuoto

Raitiotie- ja metrosuunnittelun palvelut

Palvelumme kattavat niin radan suunnittelun, liikennöinnin kuin erilaiset asiantuntijapalvelutkin. Hankkeet ovat kuitenkin erilaisia, joten katsomme yhdessä asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti tarvittavat palvelut. Laajoissa hankkeissa hyödynnämme Sitowisen monialaista osaamista, kuten liikennesuunnittelua tai vaikkapa opaste- tai ulkovalaistussuunnittelua.

Ratainfran suunnittelu

Vahvuutenamme on monipuolinen osaaminen rataprojektien eri osa-alueiden suunnittelussa. Laadimme yleis-, rata-, katu- ja rakentamissuunnitelmia, ja hallitsemme suunnitteluprosessin vankalla kokemuksella. Ratasuunnittelun lisäksi Sitowisellä on laaja osaaminen muissa ratahankkeisiin tiiviisti liittyvissä tekniikkalajeissa, kuten tunneli- ja taitorakennesuunnittelussa, joten pystymme usein tarjoamaan infrahankkeisiin ”koko paketin”.  

Inframallintaminen

Olemme edelläkävijä rataan liittyvissä inframallinnusprosesseissa, ja kehitämme alalle jatkuvasti uusia toimintatapoja. Hallitsemme monien eri ohjelmistojen käytön, ja pystymme tarjoamaan hankkeisiin kattavasti erilaisia tietomallinnukseen ja tiedonhallintaan liittyviä palveluita.

Liikennöinnin suunnittelu

Tarjoamme kaupunkiraideliikenteen liikennöintiin liittyvää suunnittelua, selvityksiä ja asiantuntijapalveluita. Olemme olleet mukana lukuisissa raitioliikenteeseen ja metroon liittyvissä liikennöintiselvityksissä.

Raideliikenteen asiantuntijapalvelut

Tarjoamme osaavia ratamaailman asiantuntijoita avuksi monenlaisiin tarpeisiin. Olemme toimineet asiantuntijoina niin suurissa infrahankkeissa, pienten ongelmien ratkomisessa kuin laajojen organisaatiomuutoksien läpiviennissäkin.

Kaupunkiraideliikenteen ohje- ja selvitystyöt

Olemme toteuttaneet lukuisia raitioteihin ja metroon liittyviä ohje- ja selvitystöitä, viimeisimpinä muun muassa Työskentely raitiotien läheisyydessä ja Työskentely metroradan läheisyydessä -ohjeet sekä HKL:n Raitioteiden suunnitteluohje ja Pääkaupunkiseudun pikaraitioteiden suunnitteluohje.

Riskienhallinta ja turvallisuus raitiotie- ja metrojärjestelmissä

Sitowisellä on vankka kokemus raideliikennejärjestelmien riskienhallinnasta sekä raitiotie- ja metrojärjestelmien turvallisuuden kehittämisestä.