Miksi valita Sitowise

Vastuullisuus on toimintamme lähtökohtana.
Visualisoimme tulokset interaktiivisesti.
Laaja asiantuntijaorganisaatio hankkeiden laadunvarmistajana.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Vähäpäästöisiä ja älykkäitä rakennuksia ja alueita

Energia- ja elinkaarisuunnittelun palveluissa arvioimme eri suunnitteluratkaisujen vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen, sisäilmastoon, elinkaaren hiilijalanjälkeen ja kustannuksiin, sekä ohjaamme suunnitteluryhmää oikea-aikaisesti valitsemaan oikeat suunnitteluratkaisut.

Energia- ja elinkaarisuunnittelulla määritämme parhaat ratkaisut hankkeen energia-, elinkaari-, hiilijalanjälki- ja kustannustavoitteiden saavuttamiseksi. Tuotamme kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisia suunnittelukokonaisuuksia.

Paikkatietopohjaista maaomaisuuden sopimushallintaa

Ymmärrys hiilijalanjäljestä tuo hyötyä hankkeeseen

Pyrkimykset hiilineutraaliuteen kasvattavat hiilijalanjäljen merkitystä rakennuksen suunnittelua ohjaavana tekijänä.

Sitowisen suunnittelukonseptissa tuotamme rakennusten hiilijalanjäljen laskentaa, jossa huomioidaan runkoratkaisu, rakennusmateriaalit, talotekniikka ja energiatehokkuus.

Työmenetelmämme ohjaa rakennuksen hiilijalanjäljen kehittämiseen ja eri toimenpiteiden arviointiin yhdessä arkkitehti-, rakenne- ja LVI-suunnittelijoiden kanssa. Menetelmällämme voidaan arvioida jo varhaisessa vaiheessa laaja-alaisesti erilaisia suunnitteluratkaisuja.

Teemme hiilijalanjäljen laskennan yhteydessä myös kiertotalousnäkökulman arviointeja, joissa apunamme ovat Sitowisen kiertotalouden huippuosaajat.

Elinkaarikustannuslaskenta (LCC) auttaa kannattavuusarvioinneissa

Elinkaarikustannuslaskennalla (LCC) vertailemme vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen elinkaarenaikaista kannattavuutta. Laskenta huomioi myös kustannukset, jotka perinteisessä investointikustannusvertailussa jäävät huomioimatta. Päätöksenteossa elinkaarikustannuslaskennan tulokset toimivat yhtenä kriteerinä ja ohjaavana tekijänä energia- ja hiilijalanjäljen laskentatulosten rinnalla.

Elinkaarikustannuslaskenta

Energiasuunnittelu on kokonaisuus

Rakennusten energiasuunnittelu on kokonaisuus, jonka perustana on tietomallipohjainen suunnittelujärjestelmä ja energiamalli. Energiamallin avulla suoritamme muun muassa energia-, sisäilmaolosuhde- ja päivänvalolaskentaa.

Energiamallin avulla arvioimme erilaisten energiatehokkuustoimenpiteiden ja energiajärjestelmien vaikutuksia. Palveluitamme ovat muun muassa

  • E-luku- ja tavoite-energialaskenta
  • energiaselvitykset
  • energiakatselmukset
  • suuren yrityksen energiakatselmukset
  • olosuhdelaskenta
  • CFD-simulointi
  • päivänvalolaskenta.

Monipuoliset energiajärjestelmät

Kiristyvät päästötavoitteet ja energian hinnan nousu johtavat tulevaisuudessa rakennusten energiajärjestelmien monipuolistumiseen, niin että ne sisältävät erilaisia lämmönlähteitä, uusiutuvaa energiaa ja lämpöpumppuja.

Energiajärjestelmien suunnittelussa teemme järjestelmien teknistaloudellista arviointia ja suunnittelua yksittäisistä tuotantolaitteistoista aina vaativiin hybridijärjestelmiin asti. Suunnittelemme muun muassa aurinkoenergia-, maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuja uudis- ja korjaushankkeisiin.

Kokonaisten alueiden suunnittelua

Kaupunkien ja kuntien päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii strategista alueellista energiasuunnittelua, jossa määritetään alueen energian tarve, energian tuotanto ja vastuullisen maankäytön suunnittelun ohjauskeinot kansalliset strategiat huomioiden.

Laadimme alueille energiamalleja, joiden avulla voidaan tutkia alueellista energiantuotantoa ja primäärienergian tarvetta. Tuomme ratkaisuun myös kattavat alueen maankäytön suunnittelun, konseptisuunnittelun, hankeviestinnän ja vuorovaikutuksen ja vastuullisuuden palvelut, joilla energiasuunnitelman tavoitteet saadaan jalkautettua käytännön rakentamiseen hankkeiden toteutumisvaiheessa.

Perustana älykkäät rakennukset

Älykkäät rakennukset mahdollistavat hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen energiatehokkuustoimenpiteiden ja vähäpäästöisten energiantuotantomuotojen rinnalla. Rakennusten älykkyyttä tarvitaan muun muassa energian kaksisuuntaiseen myyntiin, taloteknisten järjestelmien toiminnan optimiointiin sekä kaupunkien energiaverkkojen kysyntäjoustoa varten.

Selvitämme älykkäät teknologiavaihtoehdot ja suunnittelemme ratkaisut erityyppisiin tarpeisiin. Tarjoamme myös tiedon visualisointipalveluita rakennuksista kerätylle tiedolle ja analyyseille digikaksosen avulla. Tuemme asiakkaitamme palveluilla;

ympäristöselvityksillä tutkitaan ympäristön tilaa

Ympäristösertifioinnit

Ympäristösertifioinnit takaavat rakennuksen laadukkaan toteutuksen ja toiminnan. Sertifioinneilla ohjataan suunnittelua ja rakentamista asetetun tavoitetason saavuttamiseen. Toimimme suunnittelutyötä ohjaavana konsulttina RTS, LEED ja BREEAM -hankkeissa ja avustamme Joutsenmerkin sertifioinnissa