Keväällä 2021 Skanska ja Sitowise käynnistivät kehityshankkeen, jonka case-esimerkkinä toimi suunnitteilla oleva asuinkerrostalo Helsingin Pitäjänmäessä. Alueen asemakaavaluonnos asetti korttelille selkeitä vähähiilisyystavoitteita.

Pilotissa hyödynnettiin interaktiivista työkalua, jonka avulla eri vaihtoehtoja pystyttiin visualisoimaan ja jota Skanska voi hyödyntää jatkossa rakennusten suunnittelussa. Työkalulla vertaillaan helposti eri rakennetyyppejä, kustannuksia ja materiaalien hiilijalanjälkeä erilaisissa kohteissa. Raja-arvoksi voidaan määrittää kustannustaso, päästöt tai molemmat sekä rajata vaihtoehtoisia rungon suunnitteluratkaisuja.

 • Tilaaja:
  Skanska
 • Toteutusajankohta:
  2021
 • Kuvaus:
  Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen optimointi
 • Sijainti:
  Helsinki