Miksi valita Sitowise

Meillä on pitkä ja laaja-alainen kokemus vesihuollon suunnittelusta.
Tietomallinnus tehostaa suunnitteluamme.
Monialainen osaaminen saman katon alla.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Toimivaa vesihuoltoa harva edes huomaa silloin, kun kaikki on kunnossa. Puhdasta vettä on kotien ja toimitilojen hanoissa, eikä sen riittävyyttä tarvitse miettiä. Meidän tavoitteenamme onkin auttaa vesihuoltolaitoksia tuottamaan korkealaatuista vesihuoltopalvelua, josta juomalasin täyttäjän ei tarvitse kantaa huolta.

Vesihuollon verkostosuunnittelu

Hoidamme koko vesihuoltoverkostojen ja siirtolinjojen suunnitteluprosessin, vaihtoehtojen tarkasteluista yksityiskohtaiseen rakennussuunnitteluun ja urakka-asiakirjoihin. Palettimme kattaa myös pumppaamojen ja paineenkorotusasemien sekä verkostojen laitekaivojen suunnittelun. Palvelemme myös verkostojen ylläpidon, omaisuudenhallinnan ja saneerausten suunnittelussa pitkän tähtäimen suunnitelmista toteutussuunnitteluun.

Autamme vesihuoltolaitoksia tuottamaan korkealaatuista vesihuoltopalvelua, josta juomalasin täyttäjän ei tarvitse kantaa huolta.

Verkostosuunnittelu hyötyy tietomallinnuksesta

Käytämme tietomallintamista kuhunkin suunnitteluvaiheeseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Osaamisemme perustuu hyvin koulutettuun ja työstään innostuneeseen henkilöstöön sekä parhaisiin työvälineisiin. Hallitsemme infrastruktuurin tietomallinnuksen sekä eri tekniikka-aloja yhdistävien mallien tuottamisen ja käytön.

Vesihuoltoverkostojen mallintaminen

Vedenjakelu-, viemäröinti-, ja hulevesijärjestelmien tarkastelu simuloimalla mahdollistaa kattavien selvitysten tekemisen järjestelmien toiminnasta erilaisissa kuormitustilanteissa ja elinkaaren vaiheissa. Mallintamalla voidaan luotettavasti arvioida erilaisten häiriötilanteiden vaikutuksia ja suunnitteluratkaisujen toimivuutta. Simuloimalla voidaan tarkastella järjestelmien toiminnallisuutta myös tulevaisuudessa, huomioiden muutokset toimintaympäristössä.

vesihuoltoverkostot rakennetaan muun infran mukana

Vesihuollon konsultointipalvelut

Pitkän tähtäimen suunnittelulla varmistetaan vesihuoltopalveluiden luotettava toiminta tulevaisuudessa ja häiriötilanteen sattuessa.

Tarjoamme vesihuoltolaitoksille seuraavia konsultointipalveluja:

  • vesihuoltolaitosten strateginen suunnittelu
  • vesihuollon kehittämissuunnittelu
  • riskienhallinta-, häiriötilanne-, varautumis- ja valmiussuunnittelu (Water Safety Plan WSP ja Sanitation Safety Plan SSP)
  • vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet
  • vesihuoltolaitoksen talouteen liittyvät asiat, esimerkiksi taksojen määrittäminen
  • toiminnan tavoitteiden ja tunnuslukujen määrittäminen
  • lainsäädäntöön liittyvät asiat
  • omaisuudenhallinta
  • toimintavarmuuden parantaminen
  • muutosilmiöiden (kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, digitalisaatio ja teknologinen kehitys) sekä kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen laitoksen toiminnan kehittämisessä.