Miksi valita Sitowise

Yli 30 vuoden kokemus KSL- ja sairaalateknisestä suunnittelusta
Palveluja koko hankkeen ajalle esiselvityksistä työmaavalvontaan
Kiinteiden sairaalalaitteiden tietomallintamisen uranuurtaja
Laitetoimittajista riippumaton, itsenäinen KSL- ja sairaalasuunnittelun toimija
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Käyttäjien tilavaatimukset huomioiden, potilaiden toipumista edistäen

Sairaalatekninen suunnittelu on monipuolinen ja haastava toimiala, jossa yhdistyy useita rakennussuunnittelun, laitetekniikan ja terveydenhuollon hoito- sekä tukipalvelujen osaamisalueita.

Hyvin suunniteltu sairaala edesauttaa potilaiden toipumista ja tukee henkilökunnan työtä ja hyvinvointia.

Olemme yksityinen ja riippumaton toimija. Osallistumme hankkeisiin koko niiden elinkaaren ajan - esiselvityksistä rakentamiseen. Suunnittelussa huomioimme alan standardien lisäksi mm. energiatehokkuuden ja toimintavarmuuden. Erityishuomiota kiinnitämme siihen, että asiakkaallemme suunnitellut tilat ja järjestelmät ovat työmaavaiheessa toteutettavissa ilman yllätyksiä.

Tutustu sairaalateknisen suunnittelun palveluihimme

Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu (KSL)

Suunnittelumme sisältää kattavan ja käyttäjälähtöisen kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelun kaikissa suunnitteluvaiheissa. Palvelumme kattavat varsinaisen suunnittelutyön lisäksi tarvittavat selvitykset, vertailut, kustannusarviot, vaatimusmäärittelyt, yhteensovitukset, hankintakonsultoinnin ja valvontatehtävät. Toteutamme poikkeuksetta kaikki suunnitteluhankkeemme tietomallintamalla.

Toiminnallinen tila- ja laitesuunnittelu sekä konsultointi

Toimimme terveydenhuollon tilojen ja sairaalatekniikan kokonaisvaltaisina asiantuntijoina terveydenhuollon rakennushankkeissa. Ymmärrämme eri alojen tavoitteiden ja ratkaisujen vaikutuksen kokonaisuuteen.

Olemme toiminnallisen suunnittelun ammattilaisia. Ymmärrämme ja tunnemme hoito- ja tukipalveluprosessit sekä niiden asettamat vaatimukset tiloille ja laitteille. Avustamme asiakkaitamme ja arkkitehteja tilojen ja rakennusten suunnittelussa.

Erinomainen tuntemus sairaalateknisistä erikoisjärjestelmistä

Sairaalateknisten erikoisjärjestelmien suunnittelu pitää sisällään esimerkiksi vedenkäsittely-, dialyysi-, pesuaine- ja jätteensiirtojärjestelmät.
Tunnemme nämä järjestelmät erinomaisesti ja toimimme asiantuntijana järjestelmäkokonaisuuksien suunnittelussa, kustannusarvioinnissa ja hankinnassa.

Laitehankintojen projektinhallinta ja valvonta

Vastaamme projektinhallinnasta, tilaaja- ja käyttäjäneuvottelujen koordinoinnista, aikataulutuksesta ja valvonnasta sairaalateknisten järjestelmien ja laitteiden hankinta- ja uusimisprojekteissa.

Toteutamme poikkeuksetta kaikki hankkeemme tietomallintamalla ja hyödynnämme sen mahdollistamia sovelluksia esimerkiksi käyttäjien osallistamisessa suunnittelutyöhömme.

Tarjoamme sairaalateknisten laitteiden tietomallintamista myös alikonsultointina.

Erikoisosaamiseemme kuuluvat esimerkiksi

- leikkausosastot, leikkaussalit ja heräämöt
- tehohoito ja -valvontaosastot
- synnytysosastot ja vastasyntyneiden hoito
- ensiapu- ja päivystysyksiköt sekä poliklinikat
erilaisen kuvantamisen kuten toimenpideradiologian ja kardiologian tilat ja laitteet,
   sädehoidon ja diagnostisen kuvantamisen tilat ja laitteet sekä isotooppikuvantamisen
   tilat ja laitteet
- suun terveydenhuolto ja kuvantaminen
- kuntoutusyksiköt
- huolto- ja siivouskeskukset
- keskusvälinehuollot
laboratoriot, puhdastilat ja apteekit
obduktio ja patologia

​Yhteistyöt, suunnittelijamme ja referenssit

KSL- ja sairaalateknisillä suunnittelijoillamme on pitkä kokemus terveydenhuollon hankkeista. Yrityksellämme ja suunnittelijoillamme on korkea koulutus ja yhdessä laajojen referenssien kanssa tarjoamme valmiudet erittäin hyviin laatupisteisiin tarjouskilpailuissa. Toimimme mielellämme osana erilaisia suunnittelu- ja toteutusryhmiä terveydenhuolto- ja sairaalahankkeiden parissa.