Miksi valita Sitowise

Visionääristä maankäytön ja joukkoliikenteen yhteenkytkentää
Suomen osaavinta joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmien suunnittelua
Rohkeaa ja todennetusti onnistunutta järjestämistapojen ja hankintojen valmistelua
Nykyaikaisimmat ratkaisut joukkoliikenteen parhaisiin asiakaskokemuksiin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa joukkoliikenteestä aidosti kilpailukykyisen kulkumuodon, joka vastaa käyttäjien liikkumistarpeisiin ja ympäristötavoitteisiin. Älykkäillä liikkumisen palveluilla ja rohkeilla ratkaisuilla luomme parhaat lähtökohdat joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kehittämiselle.

Miten joukkoliikennettä suunnitellaan?

Joukkoliikennepalvelujen suunnittelun ja palvelukehityksen kivijalkoina Sitowisellä ovat käyttäjälähtöisyys ja vuorovaikutteisuus. Modernin joukkoliikennepalvelun ominaisuuksia ovat aidosti liikkumistarpeisiin vastaava palvelutaso, toimivat aikataulut sekä asiakasystävälliset lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmät.

Joukkoliikenteen rooli ja tavoitteet vaihtelevat alueittain. Erityisesti kaupunkiseuduilla tavoitellaan joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamista ja liikennejärjestelmän tehostamista, samalla pyritään vähentämään liikenteen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia, kuten ilmastopäästöjä, melua ja tilantarvetta.

Harvaan asutuilla seuduilla joukkoliikenne perustuu lakisääteisiin kuljetuksiin, kuten koulukuljetuksiin ja niitä täydentäviin asiointiliikenteisiin, jotka mahdollistavat autottoman elämän. Kaikissa tapauksissa me suunnittelemme joukkoliikennettä, joka tukee yhteiskunnan tavoitteita vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisää kestävän liikkumisen mahdollisuuksia.

Luomme puitteet käyttäjälähtöiselle, laadukkaalle joukkoliikenteelle.


Moniulotteinen joukkoliikenneosaamisemme kattaa muun muassa

  • järjestämistapaselvitykset, hankintastrategiat ja hankintapalvelut kilpailutuskohteiden suunnittelusta aina sopimusten solmimiseen saakka
  • palvelutasosuunnitelmat, linjasto- ja liikennöintisuunnittelun
  • joukkoliikenteen tukijärjestelmien (lippujärjestelmät, taksajärjestelmät, maksujärjestelmät, informaatiojärjestelmät) teknologisen, toiminnallisen ja taloudellisen konsultoinnin
  • käyttövoimaselvitykset ja päästölaskennat
  • joukkoliikennestrategiat
  • joukkoliikenteen suunnittelun osana maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelua
  • terminaalien, pysäkkien, ratojen ja muun joukkoliikenteen infrastruktuurin suunnittelun
  • matkaketjujen ja liityntäpysäköinnin suunnittelun
  • linja-auto-, raitiotie- ja rautatieliikenteet.

Matkaketjuista tehoa joukkoliikenteeseen

Joukkoliikenteen suunnittelun lähtökohtana on kehittää laadukas palvelu, joka voidaan järjestää mahdollisimman tehokkaasti ja niillä resursseilla, jotka ovat kulloinkin käytettävissä. Taloudellinen tehokkuus saavutetaan toimivilla autokierroilla ja kilpailutuksilla sekä tarkoituksenmukaisilla palveluratkaisuilla ja taustajärjestelmillä.

Suomi on harvaan asuttu maa, jossa ihmisjoukkojen tehokas liikuttaminen on usein haastavaa. Ratkaisuksi tarjoamme eri kulkumuotoja hyödyntäviä matkaketjuja, jotka kokoavat hajanaiset liikkumisvirrat yhteen.

Liityntäliikennettä voi olla perinteisen joukkoliikenteen ohella kutsuohjattu joukkoliikenne, kimppakyydit, liityntä henkilöautolla tai polkupyörällä tai julkiseen käyttöön avatut yhteiskunnan korvaamat kuljetukset.

Runkoliikenne on puolestaan linja-autoliikennettä maanteillä tai pääkaduilla sekä raideliikennettä rauta- tai raitioteillä. Runkolinja ja liityntäliikenne kohtaavat solmupisteissä, joiden välillä liikennöidään suorilla reiteillä, riittävällä vuorovälillä.

Luomme asiakaslähtöisellä suunnittelulla matkaketjuista toimivia ja käyttäjille helppokäyttöisiä palvelukokonaisuuksia. Liityntä- ja runkoliikennettä hyödyntämällä parannetaan joukkoliikenteen kustannustehokkuutta niin kaupunkiseuduilla, haja-asutusalueilla kuin kaupunkien ja kuntakeskusten välisessä liikenteessäkin.

Joukkoliikenteen suunnittelu on jatkuvassa murroksessa

Joukkoliikenteen toimintakenttä muuttuu jatkuvasti kysynnän, markkinoiden, teknologian ja sääntelyn osalta. Hallitsemme joukkoliikenteen lainsäädännön, lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmien teknologiset ja kaupalliset ratkaisut, talouden ja siihen liittyvät lainalaisuudet sekä sopimustekniikan.

Olemme kokeneita joukkoliikenteen uudistajia, ja olemme todennetusti aikaansaaneet toimintatapojen uudistuksia joukkoliikenteen kansallisessa toimintaympäristössä sekä julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaittemme palvelutarjonnassa.

Luomme Sitowisellä käyttäjälähtöistä, laadukasta ja tehokasta joukkoliikennettä.