Selvityksessä tuotettiin vaihtoehtoja, miten Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä voidaan organisoida. Organisoitumismalleja työstettiin tunnistamalla junaliikenteen järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä mm. kansainvälisen vertailun avulla. 

Selvityksessä kuvattiin myös erilaisia malleja alueellisen junaliikenteen synnyttämien kustannusten jakamiseksi. Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen järjestämiseksi tunnistettiin etenemispolkuja kahdelle aikavälille. 

Ensimmäisessä etenemispolussa on keinoja, jotta alueellinen junaliikenne voisi toteutua mahdollisimman nopeasti ja viranomaisten organisoitumisen näkökulmasta mahdollisimman kevein toimenpitein. Toinen etenemispolku kuvaa, miten alueellinen junaliikenne voitaisiin käynnistää toimivaltaisen viranomaisen kilpailuttamana liikenteenä. 

Kilpailuttamiseen tukeutuva etenemispolku vie enemmän aikaa ja edellyttää enemmän organisoitumista. Toiseen etenemispolkuun liittyy myös valtion toimet ja päätökset alueellisen junaliikenteen järjestämismallista ja rahoituksesta. 

Työssä ei ole ollut tavoitteena tuottaa yhtä suositusta alueellisen junaliikenteen järjestämiseksi Varsinais-Suomessa, vaan erilaisia vaihtoehtoja, joista alue voi myöhemmissä prosesseissaan valita sopivimman. Vaihtoehtojen valinnan helpottamiseksi työssä on tunnistettu eri organisoitumismallien etuja ja haasteita sekä arvioitu malleja suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin. Työn tulokset on julkaisu liiton nettisivuilla.

  • Tilaaja:
    Varsinais-Suomen liitto
  • Toteutusajankohta:
    2022-2023
  • Sijainti:
    Varsinais-Suomi